ดุอาอฺ

ความยำเกรงอัลลอฮฺกับการพูด (สู่อีมานที่มั่นคง 23)

พี่น้องที่มีอีหม่านที่เคารพทั้งหลายครับ ความยำเกรงต่ออัลลอฮฺ   เป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในชีวิตของมุสลิม เป็นคำสั่งที่อัลลอฮฺ   ได้ยืนยันและเน้นมากในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและในบรรดาหะดีษต่างๆ ที่ท่านนบี   ได้สั่งสอนประชาชาติอัลอิสลาม และเป็นคำสั่งสอนที่อัลลอฮฺ   ได้ยืนยันกับทุกประชาชาติให้ปฏิบัติอย่างเข้มงวด ดังที่อัลลอฮฺตรัสไว้ในอายะฮฺหนึ่งของสูเราะฮฺอาล

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอิบรอฮีม 6 (อายะฮฺ 35-43)

หัวข้อเรื่อง: 
ดุอาอฺของนบีอิบรอฮีม อะลัยฮิสสลาม
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
19 ซุลฮิจญะฮฺ 1437
วันที่บรรยาย: 
20.9.16
ขนาดไฟล์: 
22.00 mb
วีดีโอ: 
มี
icon4: 

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 33 (อายะฮฺ 59-60)

หัวข้อเรื่อง: 
ชิริกลับ, การนอน, ความตาย, ดุอาอฺก่อนนอน, อัลลอฮฺทรงคุ้มครองดูแลมนุษย์ขณะหลับ, อัรดูกานกับนบีมูซา,
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
15 เชาวาล 1437
วันที่บรรยาย: 
19.7.16
ขนาดไฟล์: 
22.30 mb
วีดีโอ: 
มี
icon4: 

ดุอาอฺมุสตะญาบ (ดุอาอฺที่อัลลอฮฺตอบรับ)

 
การปฏิบัติศาสนกิจที่จะก่อให้เกิดอีมานที่มั่นคงในชีวิตของมุอ์มินนั้นมีหลายชนิด หลายรูปแบบ ดังที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้สอนบรรดาผู้ศรัทธาให้ปฏิบัติ มีทั้งการละหมาด การถือศีลอด การซิกรุลลอฮฺ การอ่านอัลกุรอาน และการทำความดีทั่วๆ ไป อันเป็นกรอบของการปฏิบัติศาสนกิจที่จะสร้างอีมานที่มั่นคงนะครับพี่น้อง 
 

ดุอาอฺกุนูต (24-26 รอมฎอน 1437)

สถานที่: 
มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย: 
24-26 รอมฎอน 1437
วันที่บรรยาย: 
1.7.16
วีดีโอ: 
-
icon4: 

ดุอาอฺกุนูต (22 รอมฎอน 1437)

สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
22 รอมฎอน 1437
วันที่บรรยาย: 
27.6.16
ขนาดไฟล์: 
4.00 mb
วีดีโอ: 
มี
icon4: 

ดุอาอฺกุนูต (15 รอมฎอน 1437)

สถานที่: 
มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย: 
15 รอมฎอน 1437
วันที่บรรยาย: 
19.6.16
ขนาดไฟล์: 
1.80 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 222(หะดีษที่ 42/3)

หัวข้อเรื่อง: 
"โอ้ลูกหลานอาดัม(ทั้งหลาย) คราใดเจ้าวิงวอนขอฉัน มีความหวังต่อฉัน ฉันก็จะให้อภัย แม้นว่าเจ้ามีความผิดเท่าไหร่ก็ตาม และฉันไม่สนใจ(ว่าจะมีความผิดแค่ไหน)"
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
17 ญุมาดัลอูลา 1437
วันที่บรรยาย: 
25.2.16
ขนาดไฟล์: 
18.40 mb
วีดีโอ: 
มี
icon4: 

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 221(หะดีษที่ 42/2)

หัวข้อเรื่อง: 
1.2 ดุอาอฺด้วยความหวังในการตอบรับจากอัลลอฮฺ, มารยาทในการขอดุอาอฺ,
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
10 ญุมาดัลอูลา 1437
วันที่บรรยาย: 
18.2.16
ขนาดไฟล์: 
17.00 mb
วีดีโอ: 
มี
icon4: 
Syndicate content