คู่มือซิกรุลลอฮฺและดุอาอฺประจำวัน

เนื้อหา : คำนำ, คุณค่าของการซิกรุลลอฮฺ, คุณประโยชน์ของการซิกรุลลอฮฺ, มารยาทในการซิกรุลลอฮฺ, การซิกรุลลอฮฺโดยทั่วไป, ดุอาอฺต่าง ๆ ก่อนจะเข้านอน, ดุอาอฺเมื่อตื่นนอน, ดุอาอฺก่อนจะเข้าและออกจากห้องน้ำ, ดุอาอฺเมื่อสวมเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งตัว, ดุอาอฺเมื่อจะเข้าและออกจากบ้าน, ดุอาอฺทั่วไป, ดุอาอฺยามเช้าและยามเย็น

 

---- Daily_Sikr_A5.pdf ----