ละหมาดซุนนะฮฺเราะวาติบทุกครั้งต้องเปลี่ยนที่ละหมาดหรือไม่

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

ตอบ: 
25.5.11
No votes yet