การคำนวณเวลาละหมาด / ปฏิทินอิสลาม

          ปฏิทินอิสลามอินไทยแลนด์ใช้สูตรการคำนวณเวลา ซุบฮิ และ อิชาอฺ คือ 17 องศา ซึ่งอยู่ปานกลางระหว่างสูตรของ ISNA แห่งสหรัฐอเมริกา(15) และอุมมุลกุรอกับสถาบันการคำนวณแห่งประเทศอียิปต์(ฮัยอะตุลมิซาฮะฮฺ )(20,19.5), สำหรับเวลามัฆริบได้คำนวณตามตำแหน่งที่ตั้งสำนักงานอิสลามอินไทยแลนด์ คือที่บางกอกน้อย (ตำแหน่ง latitude=13.7500 องศา N, longitude=100.4833 องศา E) โดยเผื่อเวลาให้แก่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 1 นาที, สำหรับเวลาอัสริได้คำนวณตามมัซหับชาฟิอียฺ, และเวลาซุฮรฺได้คำนวณหลังเวลาซะวาล(เวลาตะวันคล้อยจากตำแหน่งตรงศีรษะ)ประมาณ 5 นาที

จึงขอให้พี่น้องที่ใช้ปฏิทินนี้ ได้โปรดเข้าใจข้อแตกต่างกับปฏิทินอื่น อันเกี่ยวกับสามปัจจัยสำคัญคือ 1-ตำแหน่งผู้คำนวณ 2-สูตรการคำนวณ 3-เวลาเผื่อ  ทั้งนี้ปฏิทินที่ใช้ในประเทศไทยมีข้อมูลที่ใช้ได้พอสมควร ยกเว้นเวลาซุบฮิ ที่ใช้สูตรคำนวณ 20 องศา ซึ่งมากกว่ามาตรฐานที่มีการตรวจสอบจากหลายสถาบัน

ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้ :

ดาวน์โหลดโปรแกรม Accurate Times สำหรับติดตั้งบน PC : การตั้งค่า Location - กำหนดที่ตั้ง, Preference - ตั้งค่าสำหรับการคำนวณเวลาละหมาด ตั้งค่าต่างๆ ตาม [ภาพ A - Custom, 17,17, Add 5 minutes to Dhohur, Add 1 Minutes to Maghreb], Prayer Alerts - กำหนดการเตือนเวลาละหมาด

 

วิธีคำนวณเวลาละหมาดในจังหวัดของท่านเองโดย Al-falak :

http://www.muslimthai.com/services/falak_ipt/index.php 

พี่น้องต่างจังหวัดที่ต้องการปฏิทินเวลาละหมาดตามการคำนวณของอิสลามอินไทยแลนด์ กรุณาส่งข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งมาที่เรา (ติดต่อเรา) เพื่อคำนวณเวลาละหมาดให้ท่านต่อไป อินชาอัลลอฮฺ 

 


 

คำถาม ทำไมปฏิทินเวลาละหมาดแต่ละฉบับไม่ตรงกัน 

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี วันที่ตอบ 19 ก.ย. 51 (รายการก่อนละศีลอด)


คำถาม  เวลาละหมาดซุบฮฺตามปฏิทินอิสลามอินไทยแลนด์ที่ถูกต้องเป็นอย่างไร, ทำไมนักวิชาการศาสนาในไทยไม่ประชุมกันในเรื่องนี้

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี  วันที่ตอบ 2 ก.ย. 52 (รายการอัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม) 

ข้อมูลในการคำนวณเวลาละหมาด

Data used in the Prayer Times
Country: Thailand
City: Bangkok Noi
State:  
Latitude: 13.7500
Longitude: 100.4833
Timezone +7
Day Light Saving: No
Prayer Calculation Method: Fajr Twilight = 17 degrees & Isha Twilight = 17degrees
Juristic Method: Shafii, Hanbali, and Maliki
Dhuhr Prayer Time: 5 minute(s) after Zawal.
Maghrib Prayer Time: 1 minute(s) after Sunset.

 โดยท่านสามารถหาพิกัด (ละติจูดและลองติจูด) ที่ท่านอยู่ได้จาก Google map

Date Conversion
Gregorian to Hijri Hijri to Gregorian

Day:

Month:

Year