สไลด์ประกอบการบรรยาย 1

 

ตัฟซีรซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ

ตัฟซีรซูเราะฮฺอาลิอิมรอน

ชีวประวัติท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

ใครคืออุซามะฮฺบินลาดิน

บทบาทมัสญิดในสังคมมุสลิม : ประวัติศาสตร์ในการสร้างมัสญิดนบี,มัสญิดหาเสียงได้ หาบุญไม่ได้

 สงครามฮัรมะญิดโดน (Armageddon)

อัยมัน อัซเซาะวาฮิรียฺ คือใคร ?

 

การก่อการร้ายทางศาสนาข่าวภรรยาบาทหลวงเข้ารับอิสลามถูกขัง, อุละมาอฺซุนนะฮฺมุบาฮะะละฮฺกับชีอะฮฺที่ให้ร้ายภรรยาท่านนบี

 

มหัศจรรย์พจนารถท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ทางวิทยาศาสตร์

 

บนีอิสรออีลและฟิรอาวนฺ : สายตระกูลบนีอิสรออีล, เส้นทางการอพยพ, อาณาจักรของฟิรอาวน์(รามเสส)

 

ใต้ร่มเงาหรือใต้เปลวเพลิง

 

คุณค่าของเวลา

 

บนีอิสรออีลและฟิรอาวนฺ : ช่วงเวลา 40 ปีที่บนีอิสรออีลอยู่ในซีนาย หลังจากข้ามทะเลแล้ว

 เมื่อข้าพเจ้าเยือนนัดวะตุ้ลอุละมาอฺ

 

จะรอจนกว่ายิวทำลายอัลอักศอหรือ?

นบีมูซาและบนีอิสรออีล : อัลมันนะฮฺวัซซัลวา

 

มหัศจรรย์อัลกุรอานในทางประวัติศาสตร์ : ฟิรเอาวนฺ ซุลเอาตาด

 

เลือกใครดี