มัสญิดอัลหะรอม มัสญิดอันนะบะวียฺ มัสญิดอัลอักศอ

 

 


ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า "การละหมาดที่มัสญิดของฉันนี้ดีกว่าการละหมาดพันครั้งที่มัสญิดอื่นหรือมากกว่า เว้นแต่(การละหมาด)ที่มัสญิดหะรอมเท่านั้น"

 


  มัสญิดอัลหะรอม นครมักกะฮฺ

มัสญิดอันนะบะวียฺ (มัสญิดนบี), นครมะดีนะฮฺมัสญิดอัลอักศอ, อัลกุดสฺ