มุมเด็ก

นบีมูซาและอัลเคาะฎิร

เรื่องราวของนบีมูซาและอัลเคาะฎิร (อะลัยฮิมัสสลาม) ที่ระบุในอัลกุรอาน (ซูเราะตุลกะฮฟฺ 18:60-82) 

ชาวสะบะอฺและเขื่อนมะอฺริบ

เรื่องราวของชาวสะบะอฺและเขื่อนมะอฺริบในอัลกุรอาน (ซูเราะฮฺสะบะอฺ 34: 15-20)

ชาวถ้ำ (อัศฮาบุลกะฮฟฺ)

เรื่องราวของชาวถ้ำในอัลกุรอาน (ซูเราะตุลกะฮฟฺ อายะฮฺที่ 10-25)

ซุลก็อรนัยนฺ

เรื่องราวของซุลก็อรนัยนฺในอัลกุรอาน

นบีอิบรอฮีมกับนกสี่ตัว

 [ที่มา : islamweb, muslimvideo]

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺ 260

กอรูน

 [ที่มา : islamweb, muslimvideo]

เรื่องราวของกอรูนที่มีระบุในอัลกุรอาน

Syndicate content