ซิกรุลลอฮฺ

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 242 (หะดีษที่ 50/5)

หัวข้อเรื่อง: 
จบหะดีษที่ 50, สนทนากับอัลลอฮฺให้มาก สนทนากับมนุษย์ให้น้อย, ดุอาอฺคืออิบาดะฮฺ, วิถีสลัฟในการรำลึกถึงอัลลอฮฺ รำลึกถึงอัลลอฮฺ...ไม่เหงา,รำลึกถึงอัลลอฮฺในยามสงครามหรือยามค้าขาย(แสวงหาริสกี), รำลึกถึงอัลลอฮฺในขณะที่ผู้อื่นไม่รำลึก เช่น ในตลาด
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
15 เราะบีอุ้ลอาคอร 1438
วันที่บรรยาย: 
12.1.17
ขนาดไฟล์: 
10.80 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

2. การกล่าวศ่อละวาตหรือประสาทพรแก่ท่านนบี

2. การกล่าวศ่อละวาตหรือประสาทพรแก่ท่านนบี

อัลลอฮฺตะอาลาได้ตรัสไว้ในซูเราะฮฺอัลอะหฺซาบ อายะฮฺที่ 56 ว่า

3. การกล่าวอัตตะฮฺลีล

3. การกล่าวอัตตะฮฺลีล

 

3.1    ในบันทึกของอัลบุคอรียฺและมุสลิม และรายงานจากอะบีฮุรอยเราะฮฺ   แจ้งว่า ท่านร่อซูลุลลอฮฺ ได้กล่าวว่า

4. การขออภัยโทษ (อิสติฆฟาร)

4. การขออภัยโทษ (อิสติฆฟาร)

มีรายงานจากชัดด้าด อิบนฺ เอาส   แจ้งว่า แท้จริงท่านร่อซูลุลลอฮฺ ได้กล่าวว่า "สุดยอดของการกล่าวขออภัยโทษนั้น บ่าวของพระองค์จะต้องกล่าวว่า

5. การกล่าวอัตตัสเบี๊ยะฮฺ อัตตะฮฺมีด อัตตั๊กบีร อัตตะฮฺลีล และอัลเฮาก้อละฮฺ

5. การกล่าวอัตตัสเบี๊ยะฮฺ อัตตะฮฺมีด อัตตั๊กบีร อัตตะฮฺลีล และอัลเฮาก้อละฮฺ

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 241 (หะดีษที่ 50/4)

หัวข้อเรื่อง: 
สลัฟกับซูฟี (ชะรีอัตกับหะกีกัต) สลัฟที่แท้จริงรวมระหว่างแก่นแท้และตัวบท, เราลึกซึ้งกับการรำลึกถึงอัลลอฮฺแค่ไหน?
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
3 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1438
วันที่บรรยาย: 
1.12.16
ขนาดไฟล์: 
15.80 mb
วีดีโอ: 
มี
icon4: 

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 240 (หะดีษที่ 50/3)

หัวข้อเรื่อง: 
การซิกรุลลอฮฺ (รำลึกถึงอัลลอฮฺ) ด้วยคำพูดและการกระทำ, รักอัลลอฮฺมาก ซิกรุลลอฮฺมาก, ลักษณะของผู้ที่รักอัลลอฮฺ, ทำความดีในขณะที่คนอื่นลืมทำความดี, รักใครก็จะไม่ลืมชื่อคนนั้นจากหัวใจ
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
25 เศาะฟัร 1438
วันที่บรรยาย: 
24.11.16
ขนาดไฟล์: 
16.00 mb
วีดีโอ: 
มี
icon4: 

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 239 (หะดีษที่ 50/2)

หัวข้อเรื่อง: 
ความประเสริฐของการซิกรุลลอฮฺอย่างมากมาย
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
18 เศาะฟัร 1438
วันที่บรรยาย: 
17.11.16
ขนาดไฟล์: 
20.00 mb
วีดีโอ: 
มี
icon4: 

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 238 (หะดีษที่ 50/1)

หัวข้อเรื่อง: 
ความประเสริฐของการซิกรุลลอฮฺ(รำลึกถึงอัลลอฮฺ)อย่างสม่ำเสมอ,
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
11 เศาะฟัร 1438
วันที่บรรยาย: 
10.11.16
ขนาดไฟล์: 
20.00 mb
วีดีโอ: 
มี
icon4: 

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 223 (หะดีษที่ 42/4)

หัวข้อเรื่อง: 
2-อิสติฆฟาร (การขออภัยโทษ), เตาบัต (กลับเนื้อกลับตัว), เตาบัตไม่จริงใจ มีผลอย่างไร?, ดุอาอฺเตาบัต
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
9 ญุมาดัลอาคิเราะฮฺ 1437
วันที่บรรยาย: 
17.3.16
ขนาดไฟล์: 
20.70 mb
วีดีโอ: 
มี
icon4: 
Syndicate content