การอาบน้ำละหมาด

อิบาดะฮฺที่สวยงาม

อิบาดะฮฺที่สวยงาม
วันที่: 
2.5.13

กิตาบุลวุฎูอฺ 6 (บาบ 28-32)

หัวข้อเรื่อง: 
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 46: 28- การกลั้ว(หรือบ้วน)ปาก ในการอาบน้ำละหมาด; 164 ท่านอุษมานเห็นนบีอาบน้ำ ละหมาดอย่างไร 29- การล้างส้นเท้า 30- ล้างเท้าในรองเท้า(ที่ไม่หุ้มเท้า)และไม่เช็ดบนรองเท้า(ที่ไม่หุ้มเท้า) 31- การเริ่มด้วยข้างขวาในการอาบน้ำะลหมาดและอาบน้ำ(ญะนาบะฮฺ)
สถานที่: 
มัสญิดอาคารไวท์สเปซ
วันที่บรรยาย: 
17 เศาะฟัร 1440
วันที่บรรยาย: 
25.10.18
ขนาดไฟล์: 
55.00 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

กิตาบุลวุฎูอฺ 5 (บาบ 22-27)

หัวข้อเรื่อง: 
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 45
สถานที่: 
มัสญิดอาคารไวท์สเปซ
วันที่บรรยาย: 
10 เศาะฟัร 1440
วันที่บรรยาย: 
18.10.18
ขนาดไฟล์: 
56.00 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

กิตาบุลวุฎูอฺ 4 (บาบ 15-21)

หัวข้อเรื่อง: 
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 44
สถานที่: 
มัสญิดอาคารไวท์สเปซ
วันที่บรรยาย: 
3 เศาะฟัร 1440
วันที่บรรยาย: 
11.10.18
ขนาดไฟล์: 
56.00 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

กิตาบุลวุฎูอฺ 2 (บาบ 6-12)

หัวข้อเรื่อง: 
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 42 : 6- อาบน้ำละหมาดให้ครอบคลุม(ให้สมบูรณ์) 7- การล้างใบหน้าด้วยมือทั้งสองจากการตักน้ำครั้งเดียว 8- กล่าวบิสมิลลาฮฺทุกสถานการณ์ แม้ตอนร่วมหลับนอน 9- สิ่งที่ควรกล่าวตอนเข้าเคาะลาอฺ 10- การวางน้ำ ก่อนจะไปถ่ายทุกข์ 11- ไม่อนุญาตให้ผินหน้าไปยังกิบลัตขณะอุจจาระหรือปัสสาวะ ยกเว้นหากมีอาคาร เช่น กำแพง ผนัง ฯลฯ 12- ผู้ที่อุจจาระบนก้อนดินสองก้อน
สถานที่: 
มัสญิดอาคารไวท์สเปซ
วันที่บรรยาย: 
11 มุฮัรรอม 1440
วันที่บรรยาย: 
20.9.18
ขนาดไฟล์: 
67.00 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

กิตาบุลวุฎูอฺ(การอาบน้ำละหมาด) 1 (บาบ 1-5)

หัวข้อเรื่อง: 
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 41: 1- สิ่งที่มีรายงานเกี่ยวกับการอาบน้ำละหมาด 2- การละหมาดมิตอบรับ โดยไม่มีการทำน้ำละหมาด(วุฎูอฺ) 3- ความประเสริฐของการอาบน้ำละหมาดและเรื่องที่เกี่ยวกับอัลฆุร(คนที่มีสัญลักษณ์ที่หน้าผาก), ที่ปลายมือและเท้า...
สถานที่: 
มัสญิดอาคารไวท์สเปซ
วันที่บรรยาย: 
4 มุฮัรรอม 1440
วันที่บรรยาย: 
13.9.18
ขนาดไฟล์: 
52.00 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

1696 ลมออกจากทวารหนัก(หรือทวารเบา, อวัยวะเพศ) เสียน้ำละหมาด?

คำถาม: 
คำถาม : เป็นโรคประจำตัวมีลมออกจากทวารหนัก(หรือทวารเบา, อวัยวะเพศ) บ่อยๆ จะต้องอาบน้ำละหมาดทุกครั้งหรือไม่ (ปัสสาวะกะปริดกะปรอย)

คำตอบ

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 12 (อายะฮฺ 6)

หัวข้อเรื่อง: 
การอาบน้ำละหมาดและละหมาด ปรับพฤติกรรมเราได้อย่างไร, การเช็ดศีรษะ, ล้างเท้า, ไว้เครา-โกนเครา-ขลิบ การตกแต่งเคราเพื่อความสวยงาม, การสวมหมวก, สัมผัสผู้หญิงเสียน้ำละหมาดหรือไม่?, การตะยัมมุม,
สถานที่: 
มัสญิดบ้านตึกดิน ราชดำเนิน
วันที่บรรยาย: 
27 เชาวาล 1434
วันที่บรรยาย: 
3.9.13
ขนาดไฟล์: 
16.00 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 11 (อายะฮฺ 6)

หัวข้อเรื่อง: 
อิทธิพลของการละหมาดต่อชีวิตมุสลิม, การอาบน้ำละหมาด (วัตถุประสงค์, เคล็ดลับ, ฮิกมะฮฺ),
สถานที่: 
มัสญิดบ้านตึกดิน ราชดำเนิน
วันที่บรรยาย: 
21 เชาวาล 1434
วันที่บรรยาย: 
27.8.13
ขนาดไฟล์: 
14.00 mb
วีดีโอ: 
มี
icon4: 
Syndicate content