กฎหมาย

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 209 (หะดีษที่ 39/1)

หัวข้อเรื่อง: 
หะดีษเฎาะอีฟที่มีเนื้อหาอื่นๆสอดคล้องกันนำมาใช้ได้ (มีข้อแม้), 1-การไม่เอาโทษในเรื่องที่ผิดพลาดและลืม เช่น ลืมในการอาบน้ำละหมาด, ลืมกล่าวบิสมิลลาฮฺขณะเชือดสัตว์, ลืมในละหมาด,
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
18 ซุลฮิจญะฮฺ 1436
วันที่บรรยาย: 
1.10.15
ขนาดไฟล์: 
24.70 mb
วีดีโอ: 
มี
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 36 (อายะฮฺ 49-50)

หัวข้อเรื่อง: 
"และเจ้าจงตัดสินระหว่างพวกเขา ด้วยสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานลงมาเถิด และจงอย่าปฏิบัติตามความใคร่ใฝ่ต่ำของพวกเขา...", หลักการและอารมณ์, ยะกีน(ความเชื่อมั่นต่ออัลลอฮฺ)
สถานที่: 
มัสยิด มูลนิธิสันติชน
วันที่บรรยาย: 
8 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1435
วันที่บรรยาย: 
2.9.14
ขนาดไฟล์: 
19.50 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 176 (หะดีษที่ 33/4)

หัวข้อเรื่อง: 
หลักการศาสนาในการอ้างอิจญฺมาอฺ (มติเอกฉันท์), หะมาส - อิสราเอล ใครชนะ ?, กฎหมายอิสลาม
สถานที่: 
มัสยิด มูลนิธิสันติชน
วันที่บรรยาย: 
26 เชาวาล 1435
วันที่บรรยาย: 
21.8.14
ขนาดไฟล์: 
17.40 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 34 (อายะฮฺ 47)

หัวข้อเรื่อง: 
"..ผู้ใดที่มิได้ตัดสินด้วยสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานลงมาแล้ว ชนเหล่านี้คือผู้ที่ละเมิด(ฟาสิกูน)"
สถานที่: 
มัสยิด มูลนิธิสันติชน
วันที่บรรยาย: 
24 เชาวาล 1435
วันที่บรรยาย: 
19.8.14
ขนาดไฟล์: 
23.80 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 175 (หะดีษที่ 33/3)

หัวข้อเรื่อง: 
"...พยานหลักฐานเป็นหน้าที่ของผู้อ้าง(ผู้ร้องเรียน) และสาบานเป็นหน้าที่ของผู้ถูกกล่าวหา", มารยาทของผู้รู้ในการรายงานหะดีษ,
สถานที่: 
มัสยิด มูลนิธิสันติชน
วันที่บรรยาย: 
19 เชาวาล 1435
วันที่บรรยาย: 
14.8.14
ขนาดไฟล์: 
21.50 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 174 (หะดีษที่ 33/2)

หัวข้อเรื่อง: 
ศาลและการตัดสิน, การตัดสินของนบีดาวู้ดระหว่างคู่กรณีที่ขัดแย้งกัน, การเป็นพยาน,มุอัดดิล-ผู้รับรองพยาน, สาบานเท็จเป็นบาปใหญ่, การตั้งชื่อภาษาอาหรับ,
สถานที่: 
มัสยิด มูลนิธิสันติชน
วันที่บรรยาย: 
12 เชาวาล 1435
วันที่บรรยาย: 
7.8.14
ขนาดไฟล์: 
16.60 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 32 (อายะฮฺ 44-45)

หัวข้อเรื่อง: 
กฎหมายอิสลาม
สถานที่: 
มัสยิด มูลนิธิสันติชน
วันที่บรรยาย: 
19 ชะอฺบาน 1435
วันที่บรรยาย: 
17.6.14
ขนาดไฟล์: 
15.40 mb
วีดีโอ: 
-
Image: 
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 31 (อายะฮฺ 44)

หัวข้อเรื่อง: 
อายะตุลฮุกมฺ, กฎหมายอิสลาม, มุสลิมกับอัลกุรอาน, บทเรียนจากการทิ้งเตารอตของยิว, รู้จักยิว, ตระกูลนิยม, มุสลิมต้องยึดศีลธรรมอิสลามเป็นมาตรฐานในชีวิต และเป็นหน้าที่ของมุสลิมที่ต้องให้มีการปกครองด้วยกฎหมายของอัลลอฮฺ
สถานที่: 
มัสยิด มูลนิธิสันติชน
วันที่บรรยาย: 
12 ชะอฺบาน 1435
วันที่บรรยาย: 
10.6.14
ขนาดไฟล์: 
16.30 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 168 (หะดีษที่ 32/7)

หัวข้อเรื่อง: 
ตัวอย่างการก่อความเสียหายที่อิสลามห้าม และแนวทางตัดสินเมื่อเกิดความเสียหายแล้ว, การชดใช้ แลกเปลี่ยน หรือบังคับให้ชดใช้เมื่อเสียหาย,
สถานที่: 
มัสยิด มูลนิธิสันติชน
วันที่บรรยาย: 
9 เราะญับ 1435
วันที่บรรยาย: 
8.5.14
ขนาดไฟล์: 
18.00 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

กฎหมายอิสลาม กฎหมายไทย เหมือนหรือต่าง...จะอย่างไร

สถานที่: 
มัสญิดคอยริซซุนนะฮฺ ลาดบัวขาว
วันที่บรรยาย: 
17.5.11
ขนาดไฟล์: 
21.00 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 
Syndicate content