อินเตอร์เน็ต

28 ก.พ.55 - สู่อีมานที่มั่นคง, อยู่ในสังคมด้วยอิสลาม, สรุปกิจกรรมกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ

วันที่: 
6 เราะบีอุ้ลอาคอร 1433
อยู่ในสังคมด้วยอิสลาม - ความเชื่อผิดๆ ในอิสลาม สู่อีมานที่มั่นคง -  เฟสบุ๊กเป็นเหตุ ความรู้ที่น่าสนใจกับกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ - สรุปงานวันญิฮาดและการเลือกประธานใหม่

 

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 54 (อายะฮฺ 100)

หัวข้อเรื่อง: 
และผู้ใดที่อพยพไปในทางของอัลลอฮฺเขาก็จะพบในผืนแผ่นดิน ซึ่งสถานที่อพยพไปอันมากมาย และความมั่งคั่งด้วย และผู้ที่ออกจากบ้านของเขาไป ในฐานะผู้อพยพไปยังอัลลอฮฺ และรอ่ซูลของพระองค์ แล้วความตายก็มาถึงเขา แน่นอนรางวัลของเขานั้นย่อมปรากฏอยู่แล้ว ณ อัลลอฮฺ และอัลลอฮฺนั้นเป็นทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ, เชคเนียมะตุ้ลลอฮฺ อัยยูบ, อับดุรเราะหฺมาน อิบนุเอาฟฺ, อย่าเช่งความมืด จุดเทียนดีกว่า, ญะมาอะฮฺตับลีฆ-ดะอฺวะฮฺ, ตักเตือนในเรื่องผิด ส่งเสริมในเรื่องดี,
สถานที่: 
มัสญิดบ้านตึกดิน ราชดำเนิน
วันที่บรรยาย: 
23 เศาะฟัร 1433
วันที่บรรยาย: 
17.1.12
ขนาดไฟล์: 
12.00 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 40 (อายะฮฺ 78-79)

หัวข้อเรื่อง: 
ณ ที่ใดก็ตามที่พวกเจ้าปรากฏอยู่ ความตายก็ย่อมมาถึงพวกเจ้า และแม้ว่าพวกเจ้าจะอยู่ในป้อมปราการอันสูงตระหง่านก็ตาม, คอลิด อิบนุลวะลีด,
สถานที่: 
มัสญิดบ้านตึกดิน ราชดำเนิน
วันที่บรรยาย: 
28.7.11
ขนาดไฟล์: 
14.00 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

อัศศิร้อฎ อัลมุสตะกีม (ตอบปัญหา)

หัวข้อเรื่อง: 
งานวิทยุอิสลามอินไทยแลนด์ 4
สถานที่: 
มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
วันที่บรรยาย: 
16.7.11
ขนาดไฟล์: 
9.00 mb
วีดีโอ: 
มี
icon4: 

สถานการณ์ในอียิปต์

หัวข้อเรื่อง: 
ทำไมมุสลิมต้องติดตามสถานการณ์โลก?, การเมืองการปกครองของประเทศอียิปต์, การประท้วงขับไล่มุบาร้อก, คอลิด สะอีีด
สถานที่: 
บ้านตานีพันธ์ ริมคลองบางกอกน้อย
วันที่บรรยาย: 
14.2.11
ขนาดไฟล์: 
17.00 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

สิ่งที่ควรทราบเมื่อจะใช้งาน facebook

หัวข้อเรื่อง: 
ข้อดีและข้อเสีย, มุสลิมใช้ได้หรือไม่?, ฟัตวา, ค็อลวะฮฺ, การโพสต์รูปภาพขึ้นเฟสบุ๊ก, เหนียตและวินัยในการใช้
สถานที่: 
บ้านทองทา บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย: 
6.2.11
ขนาดไฟล์: 
15.00 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

การให้สลามในการสนทนาทางอินเตอร์เน็ตโดยใช้คำว่า "สลาม" เราจะรับอย่างไร ทำได้หรือไม่

Syndicate content