ดะอฺวะฮฺ

บนเส้นทางการเผยแผ่ศาสนาที่ถูกต้อง, วิกฤติอักศอ

Image: 
หัวข้อเรื่อง: 
ดะอฺวะฮฺเป็นหน้าที่ของผู้ศรัทธาทุกคน, ความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับการดะอฺวะฮฺ, วิกฤติอักศอ ก.ค.60
สถานที่: 
มัสยิดอัลฟาลาหฺ (ปตท.ปาลัส2)
วันที่: 
21.7.17

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 59 (อายะฮฺ 109-111)

หัวข้อเรื่อง: 
มุอฺญิซาต, สัญญาณ(อายาต),
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
27 เราะญับ 1438
วันที่บรรยาย: 
25.4.17
ขนาดไฟล์: 
18.90 mb
วีดีโอ: 
มี
icon4: 

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 43 (อายะฮฺ 74-79)

หัวข้อเรื่อง: 
การดะอฺวะอฺของนบีอิบรอฮีม,
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
16 เศาะฟัร 1438
วันที่บรรยาย: 
15.11.16
ขนาดไฟล์: 
22.00 mb
วีดีโอ: 
มี
icon4: 

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 28 (อายะฮฺ 51-53)

หัวข้อเรื่อง: 
การดะอฺวะฮฺผู้ศรัทธาและต่างศาสนิก, อดทนหรือขอบคุณ,
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
4 ชะอฺบาน 1437
วันที่บรรยาย: 
10.5.16
ขนาดไฟล์: 
19.50 mb
วีดีโอ: 
มี
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 67 (อายะฮฺ 105)

หัวข้อเรื่อง: 
อายะฮฺสำคัญที่เกี่ยวกับอุดมการณ์ของนักทำงานอิสลาม และบรรดามุอฺมิน, เป็นอายะฮฺที่กำหนดทิศทางชีวิต
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
24 เราะญับ 1436
วันที่บรรยาย: 
12.5.15
ขนาดไฟล์: 
19.50 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 65 (อายะฮฺ 98-100)

หัวข้อเรื่อง: 
"หน้าที่ของร่อซูลนั้นมิใช่อะไรอื่น นอกจากการประกาศให้ทราบเท่านั้น...", การดะอฺวะฮฺเป็นหน้าที่
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
10 เราะญับ 1436
วันที่บรรยาย: 
28.4.15
ขนาดไฟล์: 
22.00 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

คำตักเตือนในการดะอฺวะฮฺ

Image: 
สถานที่: 
มัสยิด มูลนิธิสันติชน
วันที่: 
12.5.14

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 27 (อายะฮฺ 40-41)

หัวข้อเรื่อง: 
อัลลอฮ์นั้นทรงมีอำนาจในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน โดยที่พระองค์จะทรงลงโทษใครก็ได้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และจะทรงอภัยโทษแก่ใครก็ได้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และอัลลอฮ์นั้น ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง, สวนอินทผลัมที่เมืองฟะดัก, ความท้อถอย(ในการทำงานศาสนา) เกิดจากการไม่มีอิคลาศ ดะอฺวะฮฺด้วยหลักการ อย่าให้ความรู้สึกพาไป การปรับความรู้สึกในการทำงานศาสนาเป็นเรื่องสำคัญ
สถานที่: 
มัสยิด มูลนิธิสันติชน
วันที่บรรยาย: 
7 เราะญับ 1435
วันที่บรรยาย: 
6.5.14
ขนาดไฟล์: 
19.70 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

บทบาทนักเผยแผ่อิสลามต่อการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของอุมมะฮฺ

Image: 
หัวข้อเรื่อง: 
วันที่โลกมุสลิมไม่มีเคาะลีฟะฮฺและไม่ใช้กฎหมายอิสลาม ผู้ที่จะทำหน้าที่แทนคือผู้รู้ (อิมามอัลญุวัยนียฺ)
สถานที่: 
นราธิวาส
วันที่: 
14.12.13

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 19 (อายะฮฺ 19)

หัวข้อเรื่อง: 
แนวทางการทำงานดะอฺวะฮฺของท่านนบี, บิชาเราะฮฺ-แจ้งข่าวดี นิซาเราะฮฺ-ตักเตือน
สถานที่: 
มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย: 
16 มุฮัรรอม 1435
วันที่บรรยาย: 
19.11.13
ขนาดไฟล์: 
20.00 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 
Syndicate content