ซูฟี เฏาะรีเกาะฮฺ

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 201 (หะดีษที่ 38/4)

หัวข้อเรื่อง: 
หะดีษวลี, นิยามของคำว่า "วลี", ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ "ซูฟีตะรีกัต", ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในซูฟีบางกลุ่ม,
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
11 ชะอฺบาน 1436
วันที่บรรยาย: 
28.5.15
ขนาดไฟล์: 
14.70 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 193 (หะดีษที่ 36/7)

หัวข้อเรื่อง: 
รางวัลสำหรับผู้ที่รำลึกถึงอัลลอฮฺในบ้านของพระองค์, "...และผู้ใดการงานของเขาล่าช้า(น้อยนิด) สายสกุลของเขาจะช่วยเร่งเขาเข้าสวรรค์ไม่ได้
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
18 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1436
วันที่บรรยาย: 
8.1.15
ขนาดไฟล์: 
24.80 mb
วีดีโอ: 
มี
icon4: 

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 190 (หะดีษที่ 36/4)

หัวข้อเรื่อง: 
"...ผู้ใดขวนขวายหนทางเพื่อแสวงหาความรู้ อัลลอฮฺจะทรงให้ความสะดวกแก่เขาในหนทางไปยังสวรรค์,...", คุณค่าของความรู้, ความรู้ที่ยังประโยชน์,
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
27 เศาะฟัร 1436
วันที่บรรยาย: 
18.12.14
ขนาดไฟล์: 
25.00 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 159 (หะดีษที่ 31/8)

หัวข้อเรื่อง: 
ลักษณะของผู้ที่มีความสมถะ(อัซซุฮดฺ), คำตักเตือนของ "ดุนยา", ศาสนาพุทธมีเชื้อของศาสนาจากฟากฟ้า, การบิดเบือนบทบัญญัติในศาสนาต่างๆ (พุทธ,คริสต์,อิสลาม,ชีอะฮฺ), อับดุรเราะหฺมาน อิบนุเอาฟฺ, อุวัยสฺ อัลก็อรนียฺ, อุมัร อิบนุอับดิลอะซีซ, การเปลี่ยนทัศนะของผู้รู้,
สถานที่: 
บ้านทองทา บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย: 
10 มุฮัรรอม 1435
วันที่บรรยาย: 
14.11.13
ขนาดไฟล์: 
17.40 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 153 (หะดีษที่ 31/2)

หัวข้อเรื่อง: 
“จงดูถูกดุนยา(สมถะต่อดุนยา) แล้วอัลลอฮฺจะทรงรักท่าน...", อัซซุฮดฺ, ความสมถะ การขัดเกลาจิตใจ ตะเซาวุฟ, เปรียบเทียบดุนยากับอาคิเราะฮฺ, ดุนยาแค่ปีกยุง, อย่ามั่นใจ(ไว้วางใจ)ในทรัพย์สินของท่าน มากกว่าความไว้วางใจในสิ่งที่อยู่ ณ อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา, สิ่งที่เข้ามาในหัวใจ หรือออกไปจากหัวใจ ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหัวใจได้
สถานที่: 
บ้านทองทา บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย: 
29 เชาวาล 1434
วันที่บรรยาย: 
5.9.13
ขนาดไฟล์: 
16.00 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

ศาฮัรแห่งรอมฎอน 25 ก.ค.56

หัวข้อเรื่อง: 
ซูฟี, ซะกาต, การบริจาค, การจ่ายฟิดยะฮฺและซะกาตฟิฏรฺ, บะระกู่, จะขจัดความโอ้อวดในใจได้อย่างไร, ดุอาอฺกุนูต, ปัญหาสามีภรรยา, ชีอะฮฺ,
สถานที่: 
White Channel
วันที่บรรยาย: 
16 รอมฎอน 1434
วันที่บรรยาย: 
25.7.13
ขนาดไฟล์: 
17.00 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

อายะตุลกุรซียฺ 5

Image: 
หัวข้อเรื่อง: 
ทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้, แหล่งความรู้, จะพิสูจน์อย่างไรว่าความรู้ที่เราได้ศึกษานั้นเป็นความรู้ที่ถูกต้อง
สถานที่: 
บ้านพงษ์พรรฦก บางกอกน้อย
วันที่: 
14.6.12

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 127 (หะดีษที่ 27/4)

หัวข้อเรื่อง: 
การถามผู้รู้และปฏิบัติตามฟัตวา, การเลือกผู้รู้ให้ดูที่ "ความรู้และตักวา" สำหรับยุคปัจจุบัน เชคแนะนำให้ดูที่ "ตักวา" มากกว่า, จะตรวจสอบ "ความรู้และตักวา" ของผู้รู้อย่างไร, การปรับหัวใจให้ตรงกับหลักการ, อัลอิษมฺ (บาป) คือสิ่งที่อึดอัดใจ, ทำไมต้องศึกษาอิสลามผ่านผู้รู้ที่น่าเชื่อถือ
สถานที่: 
บ้านทองทา บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย: 
4 เราะญับ 1433
วันที่บรรยาย: 
25.5.12
ขนาดไฟล์: 
9.00 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 
Syndicate content