หญิงหม้าย

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 120 (อายะฮฺที่ 240-242)

หัวข้อเรื่อง: 
สิทธิของสตรีที่ถูกหย่าหรือสามีเสียชีวิต
สถานที่: 
บ้านพงษ์พรรฦก บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย: 
23.1.07
ขนาดไฟล์: 
9.90 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 114 (อายะฮฺที่ 234)

สถานที่: 
บ้านพงษ์พรรฦก บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย: 
10.12.06
ขนาดไฟล์: 
11.00 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 
Syndicate content