ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 7-12 (อายะฮฺ 26-50 นบีอาดัม-นางเฮาวาอฺ, นบีมูซา,บนีอิสรออีล-ฟิรเอาวนฺ)

 สไลด์อายะฮฺ 1-50

 

ครั้งที่ เนื้อหา วันที่ ดาวน์โหลด
7

อายะฮฺที่ 26-30 (อุทาหรณ์ของการทำชิรกฺ), สิทธิของอัลลอฮฺในการยกอุทาหรณ์ด้วยสิ่งต่างๆ, ผู้ขาดทุน, การสร้าง

23 มิ.ย. 47
8

อายะฮฺที่ 30-39  กำเนิดนบีอาดัมและเฮาวาอฺ, การล่อลวงของอิบลีส, ความผิดพลาดของทั้งสองและการออกจากสวนสวรรค์, คุณสมบัติผู้ปกครอง, (บทเรียน - อัลลอฮฺให้นบีอาดัมออกจากสวรรค์ด้วยความผิดครั้งเดียว แล้วเราทำผิดเท่าไร จะได้เข้าสวรรค์หรือ ให้รำลึกและเตาบัตอยู่เสมอ)

30 มิ.ย. 47  
9

อายะฮฺที่ 40-42 ลักษณะของพวกยิว

7 ก.ค. 47  
10

อายะฮฺที่ 42-43 การบิดเบือนคัมภีร์ของยะฮูดและนะศอรอ,บทบัญญัติละหมาดและซะกาต

14 ก.ค. 47  
11

อายะฮฺที่ 44-46 44. พวกเจ้าใช้ให้ผู้คนกระทำความดี โดยที่พวกเจ้าลืมตัวของพวกเจ้าเองกระนั้นหรือ และทั้งๆที่พวกเจ้าอ่านคัมภีร์กันอยู่ แล้วพวกเจ้าไม่ใช้ปัญญากระนั้นหรือ 45. และพวกเจ้าจงอาศัยความอดทนและการละหมาดเถิด และแท้จริงการละหมาดนั้นเป็นสิ่งใหญ่โต นอกจากบรรดาผู้ที่นอบน้อมถ่อมตนเท่านั้น 46. คือบรรดาผู้ที่คาดคิดว่า แน่นอนพวกเขาจะพบกับพระเจ้าของพวกเขา และแน่นอน พวกเขาจะเป็นผู้กลับไปสู่พระองค์

21 ก.ค. 47  
12

อายะฮฺที่ 47-50  บนีอิสรออีลและฟิรอาวนฺ, สไลด์ : 47 48 49 50  สายตระกูลบนีอิสรออีล, เส้นทางการอพยพ 1, เส้นทางการอพยพ 2, อาณาจักรของฟิรอาวน์(รามเสส), สิ่งก่อสร้างของฟิรอาวน์ 1, สิ่งกอสร้างฟิรอาวน์ 2

28 ก.ค. 47