สู่อีมานที่มั่นคง (101-150)

ไฟล์เสียงรายการสู่อีมานที่มั่นคง ทางคลื่นคุณธรรม ปี 2546-47 โดยเชคริฎอ อะหมัด สมะดี
 
ตอนที่ 101-150
 
IslamInThailand

 

  -- ดาวน์โหลดทั้งหมด 101-150.rar [118 MB] --

101 - การเรียกร้องสู่ความดี ปราบปรามความชั่ว   
102 - การเกรงกลัวอัลลอฮฺ (อัลเคาฟฺ) - กลัวนรก นึกถึงสวรรค์
103- ถือศีลอดให้ได้รับผลบุญ อินนีซออิม
104- นะศีหะฮฺ (การตักเตือน, ความบริสุทธิ์ใจ)
105. การนำไปสู่การทำความดี และจงรีบเร่งที่จะทำความดี 
106. อิบาดะฮฺที่ประเสริฐ
107. คุณค่าของสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอน และการแสวงหาผลบุญเพื่อให้ได้มาซึ่งสวนสวรรค์
108. การตรวจสอบภารกิจของจิตใจและการปฏิบัติหลังจากการทำอิบาดะห์ในเดือนรอมฏอน ว่ามีความตักวา ยำเกรง ต่ออัลลอฮ มากแค่ไหน
109. บททดสอบของอัลลอฮ และการช่วยเหลือของพระองค์ สำหรับมุอมินทุกคน
110. การรักษาเวลาละหมาด เป็นการกระทำที่ประเสริฐที่สุด
 
111. ความสำคัญของการละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิด 
112. เป็นหน้าที่ของผู้ศรัทธาที่จะประกาศสัจธรรม(อัล-กุรอ่าน)อันดีงามของพระผู้เป็นเจ้า แก่ผู้ที่หลงผิด
113. สภาพของผู้ศรัทธาที่มีอีหม่านที่มั่นคง ในสังคมมนุษย์
114. ผลบุญความประเสริฐของการยืนศ็อฟแรก และการอาซาน
115. จงขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ และการมอบหมายต่อพระองค์ (ตะวักกุ้ล)
116. จงยึดมั่นแนวทางอันเที่ยงตรง(สัจธรรม)
117. เนี๊ยะมัตความโปรดปรานของอัลลอฮ และการชุโกร(ขอบคุณ)ต่อพระองค์ 
118. จงกล่าวว่าฉันศรัทธาต่ออัลลอฮ และจงยืนหยัดตามคำกล่าวนั้น
119. การต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ(ญิฮาด)
120. ความสำคัญของสถาบันครอบครัว ในกระบวนการของอัล-อิสลาม
 
121 - การเลือกคู่ครอง, เหตุผลของการสืบ
122- ความสามัคคีและการร่วมมือในการทำงานศาสนา (สำหรับประชาชน)
123- 12 วันแรกซุลฮิจญะห์, วันวุกุฟ 10 วันแรกซุลฮิจญะห์
124- การขัดเกลาใน 12 วันแรกซุลฮิจญะห์, ความหมายของกุรบาน(อุฎหิยะฮฺ), การตั้งเจตนาในการทำกุรบาน, การเฉลิมฉลองในอิสลาม
125- "ไม่มีบรรดาวันที่มีความยิ่งใหญ่และอัลลอฮทรงชอบให้มีอาม้าลนอกจากสิบวันแรกซุลฮิจญะห์ ดังนั้น ท่านทั้งหลายจงซิกรุลลอฮอย่างมากมาย โดยกล่าว ซุบฮานั้ลลอฮ วัลฮัมดุลิลลาฮ วะลาอิลาฮะอิลลั้ลลออฮ อัลลอฮุอักบัร", การกล่าวตักบีรตั้งแต่วันที่ 9 หลังซุบฮ ถึง วันที่ 13 ซุลฮิจญะห์ หลังอัศร
126- การเตรียมกุรบาน, การตั้งเจตนาที่ดี, การเลือกสิ่งที่สวยงาม, งดตัดผม(สำหรับผู้ที่ลงทุนเชือดหรือไม่ได้เชือด)
127- 10 วันแรกเดือนซุลฮิจญะห์, "และสูเจ้าจงรำลึกถึงอัลลอฮในวันที่รู้กัน"ซุเราะห์อัลฮัจร์, การรำลึกถึงอัลลอฮ - อ่านอัลกุรอาน, คำกล่าวการสรรเสริญและคุณค่าของการรำลึกถึงอัลลอฮ, การเตาบัติ, การขอดุอาอ(โดยเฉพาะวันที่ 9)
128-"การถือศีลอดวันอารอฟะห์ อัลลอฮจะลบล้างความผิดสองปี", ห้ามถือศีลอดวันอีด+วันตัชรีก, การสนับสนุนให้ของขวัญแก่กันในวันอีด
129-วันอีด, การไปละหมาดอีดิ้ลอัฎฮา, เวลาในการกล่าวตักบีร, อาบน้ำญะนาบะห์และการแต่งกายในวันอีด, การเดินทางไปละหมาด, การเชือดกุรบานและเวลาในการเชือด, การอวยพรแก่กัน, การแจกกุรบานให้คนกาเฟร
130-"โอ้มุฮัมมัดจงกล่าว ให้เขาดีใจด้วยความโปรดปรานของอัลลอฮและด้วยความเมตตาของพระองค์ นั้นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาดีกว่าสิ่งที่เขาได้สะสมในโลกดุนยานี้", ความภูมิใจในการเฉลิมฉลอง, การเฉลิมฉลองในกรอบอิสลาม, การแต่งกาย และการร้องเพลงในวันอีด
 
131. สำรวจ เป้าหมาย ความตั้งใจ การปฏิบัติในการทำฮัจญ์ ให้บรรลุเป้าหมาย