ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ (4)

 วีดีโอ (ไม่ครบ)

เอกสารประกอบการบรรยาย (ตัฟซีรอิบนิกะษีร)

ศึกษาความหมายอัลกุรอานและอรรถาธิบายได้ที่

4
Your rating: None Average: 4 (8 votes)