อัลอิควาน อัลมุสลิมูน

จากหนังสือ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة   (สารานุกรมศาสนา แนวคิดและกลุ่มต่างๆในปัจจุบัน) เล่ม 1 หน้า 202-208 จัดพิมพ์โดยสถาบันวามีย์, พิมพ์ครั้งที่ 3  ฉบับปรับปรุง ฮ.ศ.1418 ( ค.ศ.1998), รวบรวมโดย คณะนักวิชาการสถาบันสภายุวมุสลิมโลก (WAMY)  โดย ดร.มานิอฺ บินฮามิด อัลญุฮานีย์ เลขาธิการวามีย์

แปลและสรุปโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี (สิงหาคม 2547)

เนื้อหา :

 ดาวน์โหลดหนังสือ

อัลอิควาน อัลมุสลิมูน

 ดาวน์โหลดหนังสือ