22 ก.พ.54 - ความเคลื่อนไหวฮิมายะฮฺ, อยู่ในสังคมด้วยอิสลาม, สู่อีมานที่มั่นคง