คุฏบะตุนนิกาหฺ (ชากิร-กมลา)

สถานที่: 
มัสญิดอัลอะละวียฺ บ้านม้า
วันที่บรรยาย: 
15 มุฮัรรอม 1433
วันที่บรรยาย: 
10.12.11
วันที่อัพ: 
Fri, 13/01/2012 - 15:00
ขนาดไฟล์: 
4.20 mb
ความยาว: 
9 นาที
วีดีโอ: 
มี
รายละเอียด: 

 วีดีโอ

 

icon4: 
0
Your rating: None
เรื่อง สถานที่ วันที่
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 27 (อายะฮฺ 50) -  3.5.16  มุศ็อลลา White Channel 27 เราะญับ 1437
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 26 (อายะฮฺ 48-49) -  26.4.16  มุศ็อลลา White Channel 20 เราะญับ 1437
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 25 (อายะฮฺ 48-49) -  29.3.16  มุศ็อลลา White Channel 21 ญุมาดัลอาคิเราะฮฺ 1437
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 224 (หะดีษที่ 42/5) -  24.3.16  มุศ็อลลา White Channel 16 ญุมาดัลอาคิเราะฮฺ 1437
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 24 (อายะฮฺ 46-47) -  22.3.16  มุศ็อลลา White Channel 14 ญุมาดัลอาคิเราะฮฺ 1437
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 223 (หะดีษที่ 42/4) -  17.3.16  มุศ็อลลา White Channel 9 ญุมาดัลอาคิเราะฮฺ 1437
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 23 (อายะฮฺ 42-45) -  8.3.16  มุศ็อลลา White Channel 29 ญุมาดัลอูลา 1437