คุฏบะตุนนิกาหฺ (ชากิร-กมลา)

สถานที่: 
มัสญิดอัลอะละวียฺ บ้านม้า
วันที่บรรยาย: 
15 มุฮัรรอม 1433
วันที่บรรยาย: 
10.12.11
วันที่อัพ: 
Fri, 13/01/2012 - 15:00
ขนาดไฟล์: 
4.20 mb
ความยาว: 
9 นาที
วีดีโอ: 
มี
รายละเอียด: 

 วีดีโอ

 

icon4: 
0
Your rating: None
เรื่อง สถานที่ วันที่
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 19 (อายะฮฺ 35-36) -  2.2.16  มุศ็อลลา White Channel 24 เราะบีอุ้ลอาคอร 1437
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 219 (หะดีษที่ 41/4) -  28.1.16  มุศ็อลลา White Channel 19 เราะบีอุ้ลอาคอร 1437
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 18 (อายะฮฺ 33-34) -  26.1.16  มุศ็อลลา White Channel 17 เราะบีอุ้ลอาคอร 1437
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 218 (หะดีษที่ 41/3) -  21.1.16  มุศ็อลลา White Channel 12 เราะบีอุ้ลอาคอร 1437
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 17 (อายะฮฺ 30-32) -  19.1.16  มุศ็อลลา White Channel 10 เราะบีอุ้ลอาคอร 1437
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 217 (หะดีษที่ 41/2) -  14.1.16  มุศ็อลลา White Channel 5 เราะบีอุ้ลอาคอร 1437
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 16 (อายะฮฺ 29-30) -  12.1.16  มุศ็อลลา White Channel 3 เราะบีอุ้ลอาคอร 1437