คุฏบะตุนนิกาหฺ (ชากิร-กมลา)

สถานที่: 
มัสญิดอัลอะละวียฺ บ้านม้า
วันที่บรรยาย: 
15 มุฮัรรอม 1433
วันที่บรรยาย: 
10.12.11
วันที่อัพ: 
Fri, 13/01/2012 - 15:00
ขนาดไฟล์: 
4.20 mb
ความยาว: 
9 นาที
วีดีโอ: 
มี
รายละเอียด: 

 วีดีโอ

 

icon4: 
0
Your rating: None
เรื่อง สถานที่ วันที่
ลัยละตุ้ลก็อดรฺ...สำหรับผู้ที่ถูกคัดเลือก (นะศีหะฮฺ 23 รอมฎอน 1437) -  28.6.16  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บางกอกน้อย 23 รอมฎอน 1437
ดุอาอฺกุนูต (22 รอมฎอน 1437) -  27.6.16  มุศ็อลลา White Channel 22 รอมฎอน 1437
ละหมาดตะรอวีหฺและกุนูต (23 รอมฎอน 1437) -  27.6.16  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บางกอกน้อย 23 รอมฎอน 1437
ดุอาอฺกุนูต (21 รอมฎอน 1437) -  26.6.16  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บางกอกน้อย 21 รอมฎอน 1437
มีอะไรในลัยละตุ้ลก็อดรฺ ? (นะศีหะฮฺ 20 รอมฎอน 1437) -  24.6.16  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บางกอกน้อย 20 รอมฎอน 1437
ผู้ที่ถูกคัดเลือก (นะศีหะฮฺ 19 รอมฎอน 1437) -  23.6.16  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บางกอกน้อย 19 รอมฎอน 1437
ดุอาอฺกุนูต (15 รอมฎอน 1437) -  19.6.16  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บางกอกน้อย 15 รอมฎอน 1437