คุฏบะตุนนิกาหฺ (ชากิร-กมลา)

สถานที่: 
มัสญิดอัลอะละวียฺ บ้านม้า
วันที่บรรยาย: 
15 มุฮัรรอม 1433
วันที่บรรยาย: 
10.12.11
วันที่อัพ: 
Fri, 13/01/2012 - 15:00
ขนาดไฟล์: 
4.20 mb
ความยาว: 
9 นาที
วีดีโอ: 
มี
รายละเอียด: 

 วีดีโอ

 

icon4: 
No votes yet
เรื่อง สถานที่ วันที่
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 187 (หะดีษที่ 36/1) -  20.11.14  มุศ็อลลา White Channel 28 มุฮัรรอม 1436
ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 46 (อายะฮฺ 65) -  18.11.14  มุศ็อลลา White Channel 26 มุฮัรรอม 1436
รถไฟขบวนสุดท้าย -  16.11.14  ชมรมมุสลิม จุฬาฯ 23 มุฮัรรอม 1436
การงานที่ถูกตอบรับ (อะมั้ลมักบูล) -  15.11.14  ชมรมผู้สูงอายุมุสลิมสันติชน ศิ... 22 มุฮัรรอม 1436
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 186 (หะดีษที่ 35/8) -  13.11.14  มุศ็อลลา White Channel 21 มุฮัรรอม 1436
ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 45 (อายะฮฺ 64) -  11.11.14  มุศ็อลลา White Channel 19 มุฮัรรอม 1436
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 185 (หะดีษที่ 35/7) -  6.11.14  มุศ็อลลา White Channel 14 มุฮัรรอม 1436