คุฏบะตุนนิกาหฺ (ชากิร-กมลา)

สถานที่: 
มัสญิดอัลอะละวียฺ บ้านม้า
วันที่บรรยาย: 
15 มุฮัรรอม 1433
วันที่บรรยาย: 
10.12.11
วันที่อัพ: 
Fri, 13/01/2012 - 15:00
ขนาดไฟล์: 
4.20 mb
ความยาว: 
9 นาที
วีดีโอ: 
มี
รายละเอียด: 

 วีดีโอ

 

icon4: 
0
Your rating: None
เรื่อง สถานที่ วันที่
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 36 (อายะฮฺ 64-) -  27.9.16  มุศ็อลลา White Channel 26 ซุลฮิจญะฮฺ 1437
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอิบรอฮีม 6 (อายะฮฺ 35-43) -  20.9.16  มุศ็อลลา White Channel 19 ซุลฮิจญะฮฺ 1437
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอิบรอฮีม 5 (อายะฮฺ 28-34) -  6.9.16  มุศ็อลลา White Channel 5 ซุลฮิจญะฮฺ 1437
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอิบรอฮีม 4 (อายะฮฺ 21-27) -  30.8.16  มุศ็อลลา White Channel 28 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1437
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอิบรอฮีม 3 (อายะฮฺ 12-20) -  23.8.16  มุศ็อลลา White Channel 21 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1437
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอิบรอฮีม 2 (อายะฮฺ 7-11) -  16.8.16  มุศ็อลลา White Channel 14 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1437
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอิบรอฮีม 1 (อายะฮฺ 1-6) -  9.8.16  มุศ็อลลา White Channel 7 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1437