คุฏบะตุนนิกาหฺ (ชากิร-กมลา)

สถานที่: 
มัสญิดอัลอะละวียฺ บ้านม้า
วันที่บรรยาย: 
15 มุฮัรรอม 1433
วันที่บรรยาย: 
10.12.11
วันที่อัพ: 
Fri, 13/01/2012 - 15:00
ขนาดไฟล์: 
4.20 mb
ความยาว: 
9 นาที
วีดีโอ: 
มี
รายละเอียด: 

 วีดีโอ

 

icon4: 
No votes yet
เรื่อง สถานที่ วันที่
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 177 (หะดีษที่ 34/1) -  28.8.14  มัสยิด มูลนิธิสันติชน 3 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1435
ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 35 (อายะฮฺ 48) -  26.8.14  มัสยิด มูลนิธิสันติชน 1 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1435
ชีวิตหลังรอมฎอน -  22.8.14  มูลนิธิอัลอิศลาหฺ หนองจอก 27 เชาวาล 1435
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 176 (หะดีษที่ 33/4) -  21.8.14  มัสยิด มูลนิธิสันติชน 26 เชาวาล 1435
ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 34 (อายะฮฺ 47) -  19.8.14  มัสยิด มูลนิธิสันติชน 24 เชาวาล 1435
เนียะมัตของอัลลอฮฺ -  16.8.14  ชมรมผู้สูงอายุมุสลิมสันติชน ศิ... 20 เชาวาล 1435
อายะฮฺกุรซี : ความสำคัญและความประเสริฐ -  15.8.14  กลุ่มซุนนะฮฺบ้านปากลัด พระประแ... 20 เชาวาล 1435