คุฏบะตุนนิกาหฺ (ชากิร-กมลา)

สถานที่: 
มัสญิดอัลอะละวียฺ บ้านม้า
วันที่บรรยาย: 
15 มุฮัรรอม 1433
วันที่บรรยาย: 
10.12.11
วันที่อัพ: 
Fri, 13/01/2012 - 15:00
ขนาดไฟล์: 
4.20 mb
ความยาว: 
9 นาที
วีดีโอ: 
มี
รายละเอียด: 

 วีดีโอ

 

icon4: 
No votes yet
เรื่อง สถานที่ วันที่
ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 59 (อายะฮฺ 92) -  24.2.15  มุศ็อลลา White Channel 6 ญุมาดัลอูลา 1436
ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 58 (อายะฮฺ 90-91) -  17.2.15  มุศ็อลลา White Channel 29 เราะบีอุ้ลอาคอร 1436
ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 57 (อายะฮฺ 89) -  10.2.15  มุศ็อลลา White Channel 22 เราะบีอุ้ลอาคอร 1436
เปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยอิสลาม 2 -  7.2.15  มัสยิดบางหลวง(กุฎีขาว) 18 เราะบีอุ้ลอาคอร 1436
สุดที่รักของหัวใจ -  7.2.15  มัสยิดดารุ้ลอามีน ศรีนครินทร์... 18 เราะบีอุ้ลอาคอร 1436
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 197 (หะดีษที่ 37/4) -  5.2.15  มุศ็อลลา White Channel 17 เราะบีอุ้ลอาคอร 1436
ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 56 (อายะฮฺ 89) -  3.2.15  มุศ็อลลา White Channel 17 เราะบีอุ้ลอาคอร 1436