คุฏบะตุนนิกาหฺ (ชากิร-กมลา)

สถานที่: 
มัสญิดอัลอะละวียฺ บ้านม้า
วันที่บรรยาย: 
15 มุฮัรรอม 1433
วันที่บรรยาย: 
10.12.11
วันที่อัพ: 
Fri, 13/01/2012 - 15:00
ขนาดไฟล์: 
4.20 mb
ความยาว: 
9 นาที
วีดีโอ: 
มี
รายละเอียด: 

 วีดีโอ

 

icon4: 
No votes yet
เรื่อง สถานที่ วันที่
ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 64 (อายะฮฺ 97) -  21.4.15  มุศ็อลลา White Channel 3 เราะญับ 1436
ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 63 (อายะฮฺ 95-96) -  31.3.15  มุศ็อลลา White Channel 12 ญุมาดัลอาคิเราะฮฺ 1436
ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 62 (อายะฮฺ 95) -  24.3.15  มุศ็อลลา White Channel 5 ญุมาดัลอาคิเราะฮฺ 1436
หนังสือที่อยากให้หัวใจได้อ่าน -  15.3.15  มูลนิธิศูนย์กลางฯ 24 ญุมาดัลอูลา 1436
ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 61 (อายะฮฺ 94) -  10.3.15  มุศ็อลลา White Channel 20 ญุมาดัลอูลา 1436
ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 60 (อายะฮฺ 93) -  4.3.15  มุศ็อลลา White Channel 13 ญุมาดัลอูลา 1436
ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 59 (อายะฮฺ 92) -  24.2.15  มุศ็อลลา White Channel 6 ญุมาดัลอูลา 1436