คุฏบะตุนนิกาหฺ (ชากิร-กมลา)

สถานที่: 
มัสญิดอัลอะละวียฺ บ้านม้า
วันที่บรรยาย: 
15 มุฮัรรอม 1433
วันที่บรรยาย: 
10.12.11
วันที่อัพ: 
Fri, 13/01/2012 - 15:00
ขนาดไฟล์: 
4.20 mb
ความยาว: 
9 นาที
วีดีโอ: 
มี
รายละเอียด: 

 วีดีโอ

 

icon4: 
No votes yet
เรื่อง สถานที่ วันที่
ซูเราะฮฺอัลอันฟาลและอัตเตาบะฮฺ (มุนาฟิก) -  21.7.14  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บางกอกน้อย 23 รอมฎอน 1435
ดุอาอฺกุนูต (23 รอมฎอน 1435) -  21.7.14  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บางกอกน้อย 23 รอมฎอน 1435
ไม่มีความดีใด ๆ ในการพูดซุบซิบนอกจากผู้ที่ใช้ให้ทำทาน (ดุอาอฺกุนูต 22 รอมฎอน) -  19.7.14  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บางกอกน้อย 22 รอมฎอน 1435
ดุอาอฺอย่างไรให้อัลลอฮฺตอบรับ -  17.7.14  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บางกอกน้อย 20 รอมฎอน 1435
เหตุใดมุสลิมจึงถูกอธรรมทั่วโลก ? -  16.7.14  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บางกอกน้อย 19 รอมฎอน 1435
เตรียมตัวสู่สิบคืนสุดท้าย -  15.7.14  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บางกอกน้อย 18 รอมฎอน 1435
ดุอาอฺกุนูต (15 รอมฎอน 1435) -  13.7.14  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บางกอกน้อย 15 รอมฎอน 1435