คุฏบะตุนนิกาหฺ (ชากิร-กมลา)

สถานที่: 
มัสญิดอัลอะละวียฺ บ้านม้า
วันที่บรรยาย: 
15 มุฮัรรอม 1433
วันที่บรรยาย: 
10.12.11
วันที่อัพ: 
Fri, 13/01/2012 - 15:00
ขนาดไฟล์: 
4.20 mb
ความยาว: 
9 นาที
วีดีโอ: 
มี
รายละเอียด: 

 วีดีโอ

 

icon4: 
No votes yet
เรื่อง สถานที่ วันที่
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 203 (หะดีษที่ 38/6) -  30.7.15  มุศ็อลลา White Channel 15 เชาวาล 1436
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 1 -  28.7.15  มุศ็อลลา White Channel 13 เชาวาล 1436
ดุอาอฺกุนูต (29 รอมฎอน 1436) -  16.7.15  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บางกอกน้อย 29 รอมฎอน 1436
ดุอาอฺกุนูต (26 รอมฎอน 1436) -  12.7.15  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บางกอกน้อย 26 รอมฎอน 1436
ดุอาอฺกุนูต (20 รอมฎอน 1436) -  7.7.15  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บางกอกน้อย 20 รอมฎอน 1436
ดุอาอฺกุนูต (21 รอมฎอน 1436) -  7.7.15  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บางกอกน้อย 21 รอมฎอน 1436
ดุอาอฺกุนูต (17-18 รอมฎอน 1436) -  5.7.15  มุศ็อลลา White Channel 17-18 รอมฎอน 1436