คุฏบะตุนนิกาหฺ (ชากิร-กมลา)

สถานที่: 
มัสญิดอัลอะละวียฺ บ้านม้า
วันที่บรรยาย: 
15 มุฮัรรอม 1433
วันที่บรรยาย: 
10.12.11
วันที่อัพ: 
Fri, 13/01/2012 - 15:00
ขนาดไฟล์: 
4.20 mb
ความยาว: 
9 นาที
วีดีโอ: 
มี
รายละเอียด: 

 วีดีโอ

 

icon4: 
0
Your rating: None
เรื่อง สถานที่ วันที่
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 235 (หะดีษที่ 49/4) -  20.10.16  มุศ็อลลา White Channel 20 มุฮัรรอม 1438
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 39 (อายะฮฺ 67-68) -  18.10.16  มุศ็อลลา White Channel 18 มุฮัรรอม 1438
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 234 (หะดีษที่ 49/3) -  13.10.16  มุศ็อลลา White Channel 13 มุฮัรรอม 1438
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 38 (อายะฮฺ 66-67) -  11.10.16  มุศ็อลลา White Channel 11 มุฮัรรอม 1438
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 233 (หะดีษที่ 49/2) -  6.10.16  มุศ็อลลา White Channel 6 มุฮัรรอม 1438
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 37 (อายะฮฺ 65) -  4.10.16  มุศ็อลลา White Channel 4 มุฮัรรอม 1438
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 232 (หะดีษที่ 49/1) -  29.9.16  มุศ็อลลา White Channel 28 ซุลฮิจญะฮฺ 1437