คุฏบะตุนนิกาหฺ (ชากิร-กมลา)

สถานที่: 
มัสญิดอัลอะละวียฺ บ้านม้า
วันที่บรรยาย: 
15 มุฮัรรอม 1433
วันที่บรรยาย: 
10.12.11
วันที่อัพ: 
Fri, 13/01/2012 - 15:00
ขนาดไฟล์: 
4.20 mb
ความยาว: 
9 นาที
วีดีโอ: 
มี
รายละเอียด: 

 วีดีโอ

 

icon4: 
0
Your rating: None
เรื่อง สถานที่ วันที่
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 33 (อายะฮฺ 59-60) -  19.7.16  มุศ็อลลา White Channel 15 เชาวาล 1437
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 229 (หะดีษที่ 48/1) -  15.7.16  มุศ็อลลา White Channel 10 เชาวาล 1437
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 32 (อายะฮฺ 58-59) -  12.7.16  มุศ็อลลา White Channel 8 เชาวาล 1437
อำลารอมฎอน (29 รอมฎอน 1437) -  4.7.16  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บางกอกน้อย 29 รอมฎอน 1437
มุสลิมมีหน้าที่ดูแลสังคม...ด้วยอัลกุรอาน (27 รอมฎอน 1437) -  2.7.16  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บางกอกน้อย 27 รอมฎอน 1437
ดุอาอฺกุนูต (24-26 รอมฎอน 1437) -  1.7.16  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บางกอกน้อย 24-26 รอมฎอน 1437
เอกภาพของประชาชาติอิสลาม (นะศีหะฮฺ 25 รอมฎอน 1437) -  30.6.16  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บางกอกน้อย 25 รอมฎอน 1437