คุฏบะตุนนิกาหฺ (ชากิร-กมลา)

สถานที่: 
มัสญิดอัลอะละวียฺ บ้านม้า
วันที่บรรยาย: 
15 มุฮัรรอม 1433
วันที่บรรยาย: 
10.12.11
วันที่อัพ: 
Fri, 13/01/2012 - 15:00
ขนาดไฟล์: 
4.20 mb
ความยาว: 
9 นาที
วีดีโอ: 
มี
รายละเอียด: 

 วีดีโอ

 

icon4: 
No votes yet
เรื่อง สถานที่ วันที่
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 183 (หะดีษที่ 35/5) -  16.10.14  มุศ็อลลา White channel 23 ซุลฮิจญะฮฺ 1435
ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 42 (อายะฮฺ 58-60) -  14.10.14  มุศ็อลลา White channel 21 ซุลฮิจญะฮฺ 1435
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 182 (หะดีษที่ 35/4) -  9.10.14  มุศ็อลลา White channel 16 ซุลฮิจญะฮฺ 1435
ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 41 (อายะฮฺ 55-58) -  7.10.14  มุศ็อลลา White channel 14 ซุลฮิจญะฮฺ 1435
ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 40 (อายะฮฺ 54) -  30.9.14  มุศ็อลลา White channel 7 ซุลฮิจญะฮฺ 1435
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 181 (หะดีษที่ 35/3) -  25.9.14  มุศ็อลลา White channel 2 ซุลฮิจญะฮฺ 1435
ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 39 (อายะฮฺ 54) -  23.9.14  มุศ็อลลา White channel 29 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1435