คุฏบะตุนนิกาหฺ (ชากิร-กมลา)

สถานที่: 
มัสญิดอัลอะละวียฺ บ้านม้า
วันที่บรรยาย: 
15 มุฮัรรอม 1433
วันที่บรรยาย: 
10.12.11
วันที่อัพ: 
Fri, 13/01/2012 - 15:00
ขนาดไฟล์: 
4.20 mb
ความยาว: 
9 นาที
วีดีโอ: 
มี
รายละเอียด: 

 วีดีโอ

 

icon4: 
0
Your rating: None
เรื่อง สถานที่ วันที่
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 30 (อายะฮฺ 55-57) -  24.5.16  มุศ็อลลา White Channel 18 ชะอฺบาน 1437
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 226 (หะดีษที่ 45/2) -  19.5.16  มุศ็อลลา White Channel 13 ชะอฺบาน 1437
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 29 (อายะฮฺ 54-55) -  17.5.16  มุศ็อลลา White Channel 11 ชะอฺบาน 1437
อะฮฺลุลกิบละฮฺ -  14.5.16  มัสยิดดารุ้ลมุตตะกีน อ่อนนุช 5... 7 ชะอฺบาน 1437
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 225 (หะดีษที่ 45/1) -  12.5.16  มุศ็อลลา White channel 6 ชะอฺบาน 1437
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 28 (อายะฮฺ 51-53) -  10.5.16  มุศ็อลลา White Channel 4 ชะอฺบาน 1437
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 27 (อายะฮฺ 49-50) -  3.5.16  มุศ็อลลา White Channel 27 เราะญับ 1437