คุฏบะตุนนิกาหฺ (ชากิร-กมลา)

สถานที่: 
มัสญิดอัลอะละวียฺ บ้านม้า
วันที่บรรยาย: 
15 มุฮัรรอม 1433
วันที่บรรยาย: 
10.12.11
วันที่อัพ: 
Fri, 13/01/2012 - 15:00
ขนาดไฟล์: 
4.20 mb
ความยาว: 
9 นาที
วีดีโอ: 
มี
รายละเอียด: 

 วีดีโอ

 

icon4: 
No votes yet
เรื่อง สถานที่ วันที่
ละหมาดตะรอวีหฺ (8 รอมฎอน 1436) -  30.6.15  มุศ็อลลา White Channel 8 รอมฎอน 1436
วิกฤติศรัทธา (11 รอมฎอน 1436) -  26.6.15  มุศ็อลลา White Channel 11 รอมฎอน 1436
ละหมาดตะรอวีหฺ (9 รอมฎอน 1436) -  25.6.15  มุศ็อลลา White Channel 9 รอมฎอน 1436
ละหมาดตะรอวีหฺ (7 รอมฎอน 1436) -  23.6.15  มุศ็อลลา White Channel 7 รอมฎอน 1436
ละหมาดตะรอวีหฺ (6 รอมฎอน 1436) -  22.6.15  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บางกอกน้อย 6 รอมฎอน 1436
มุสลิมทุกคนมีหน้าที่เผยแพร่สัจธรรม (5 รอมฎอน 1436) -  21.6.15  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บางกอกน้อย 5 รอมฎอน 1436
ละหมาดตะรอวีหฺ (5 รอมฎอน 1436) -  21.6.15  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บางกอกน้อย 5 รอมฎอน 1436