คุฏบะตุนนิกาหฺ (ชากิร-กมลา)

สถานที่: 
มัสญิดอัลอะละวียฺ บ้านม้า
วันที่บรรยาย: 
15 มุฮัรรอม 1433
วันที่บรรยาย: 
10.12.11
วันที่อัพ: 
Fri, 13/01/2012 - 15:00
ขนาดไฟล์: 
4.20 mb
ความยาว: 
9 นาที
วีดีโอ: 
มี
รายละเอียด: 

 วีดีโอ

 

icon4: 
No votes yet
เรื่อง สถานที่ วันที่
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 190 (หะดีษที่ 36/4) -  18.12.14  มุศ็อลลา White Channel 27 เศาะฟัร 1436
ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 49 (อายะฮฺ 69-71) -  16.12.14  มุศ็อลลา White Channel 25 เศาะฟัร 1436
เหลืออะไรไว้ในชีวิต ? -  13.12.14  วันใต้ร่มเงาอิสลาม 11 ที่มูลนิ... 22 เศาะฟัร 1436
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 189 (หะดีษที่ 36/3) -  11.12.14  มุศ็อลลา White Channel 20 เศาะฟัร 1436
ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 48 (อายะฮฺ 68) -  9.12.14  มุศ็อลลา White Channel 18 เศาะฟัร 1436
เราจะทำตามสัญญา -  7.12.14  มัสญิดอัลอะตี๊ก 15 เศาะฟัร 1436
เคยผิดหวังในพระเจ้าไหม ? -  6.12.14  บ้านตอเล็บ คลอง 15 14 เศาะฟัร 1436