คุฏบะตุนนิกาหฺ (ชากิร-กมลา)

สถานที่: 
มัสญิดอัลอะละวียฺ บ้านม้า
วันที่บรรยาย: 
15 มุฮัรรอม 1433
วันที่บรรยาย: 
10.12.11
วันที่อัพ: 
Fri, 13/01/2012 - 15:00
ขนาดไฟล์: 
4.20 mb
ความยาว: 
9 นาที
วีดีโอ: 
มี
รายละเอียด: 

 วีดีโอ

 

icon4: 
No votes yet
เรื่อง สถานที่ วันที่
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 14 (อายะฮฺ 22-24) -  24.11.15  มุศ็อลลา White Channel 13 เศาะฟัร 1437
มะละกุลเมาตฺ (ทูตแห่งความตาย) -  22.11.15  มัสยิดอัลอะตี๊ก เจริญกรุง 10 เศาะฟัร 1437
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 215 (หะดีษที่ 40/4) -  19.11.15  มุศ็อลลา White Channel 8 เศาะฟัร 1437
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 13 (อายะฮฺ 21) -  17.11.15  มุศ็อลลา White Channel 6 เศาะฟัร 1437
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 214 (หะดีษที่ 40/3) -  12.11.15  มุศ็อลลา White Channel 1 เศาะฟัร 1437
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 12 (อายะฮฺ 19-20) -  10.11.15  มุศ็อลลา White Channel 29 มุฮัรรอม 1437
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 213 (หะดีษที่ 40/2) -  5.11.15  มุศ็อลลา White Channel 24 มุฮัรรอม 1437