คุฏบะตุนนิกาหฺ (ชากิร-กมลา)

สถานที่: 
มัสญิดอัลอะละวียฺ บ้านม้า
วันที่บรรยาย: 
15 มุฮัรรอม 1433
วันที่บรรยาย: 
10.12.11
วันที่อัพ: 
Fri, 13/01/2012 - 15:00
ขนาดไฟล์: 
4.20 mb
ความยาว: 
9 นาที
วีดีโอ: 
มี
รายละเอียด: 

 วีดีโอ

 

icon4: 
No votes yet
เรื่อง สถานที่ วันที่
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 195 (หะดีษที่ 37/2) -  22.1.15  มุศ็อลลา White Channel 3 เราะบีอุ้ลอาคอร 1436
ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 54 (อายะฮฺ 82-84) -  20.1.15  มุศ็อลลา White Channel 1 เราะบีอุ้ลอาคอร 1436
อมานะฮฺของมุสลิม -  17.1.15  ชมรมผู้สูงอายุมุสลิมสันติชน ศิ... 26 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1436
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 194 (หะดีษที่ 37/1) -  15.1.15  มุศ็อลลา White Channel 25 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1436
ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 53 (อายะฮฺ 80-82) -  13.1.15  มุศ็อลลา White Channel 23 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1436
คิลาฟะฮฺในยุคท่านอุมัร อิบนุลค็อฏฏ๊อบ -  10.1.15  กลุ่มอิกรอม มัสญิดดารุลมุตตะกี... 19 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1436
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 193 (หะดีษที่ 36/7) -  8.1.15  มุศ็อลลา White Channel 18 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1436