คุฏบะตุนนิกาหฺ (ชากิร-กมลา)

สถานที่: 
มัสญิดอัลอะละวียฺ บ้านม้า
วันที่บรรยาย: 
15 มุฮัรรอม 1433
วันที่บรรยาย: 
10.12.11
วันที่อัพ: 
Fri, 13/01/2012 - 15:00
ขนาดไฟล์: 
4.20 mb
ความยาว: 
9 นาที
วีดีโอ: 
มี
รายละเอียด: 

 วีดีโอ

 

icon4: 
No votes yet
เรื่อง สถานที่ วันที่
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 166 (หะดีษที่ 32/5) -  6.3.14  มัสยิด มูลนิธิสันติชน 5 ญุมาดัลอูลา 1435
ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 26 (อายะฮฺ 38-39) -  4.3.14  มัสยิด มูลนิธิสันติชน 3 ญุมาดัลอูลา 1435
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 165 (หะดีษที่ 32/4) -  27.2.14  มัสยิด มูลนิธิสันติชน 27 เราะบีอุ้ลอาคอร 1435
ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 25 (อายะฮฺ 35-37) -  25.2.14  มัสยิด มูลนิธิสันติชน 25 เราะบีอุ้ลอาคอร 1435
ความสำคัญของการละหมาด -  23.2.14  มัสญิดชาฟิอี-มาเรียม ทุ่งครุ 23 เราะบีอุ้ลอาคอร 1435
วิญญาณ -  23.2.14  มูลนิธิดารุสสลาม หนองจอก 23 เราะบีอุ้ลอาคอร 1435
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 164 (หะดีษที่ 32/3) -  20.2.14  มัสยิด มูลนิธิสันติชน 20 เราะบีอุ้ลอาคอร 1435