คุฏบะตุนนิกาหฺ (ชากิร-กมลา)

สถานที่: 
มัสญิดอัลอะละวียฺ บ้านม้า
วันที่บรรยาย: 
15 มุฮัรรอม 1433
วันที่บรรยาย: 
10.12.11
วันที่อัพ: 
Fri, 13/01/2012 - 15:00
ขนาดไฟล์: 
4.20 mb
ความยาว: 
9 นาที
วีดีโอ: 
มี
รายละเอียด: 

 วีดีโอ

 

icon4: 
No votes yet
เรื่อง สถานที่ วันที่
ทำอย่างไรให้บะลอเป็นเนียะมะฮฺ -  20.9.14  ชมรมผู้สูงอายุมุสลิมสันติชน ศิ... 25 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1435
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 180 (หะดีษที่ 35/2) -  18.9.14  มุศ็อลลา White channel 24 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1435
ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 38 (อายะฮฺ 52-54) -  16.9.14  มัสยิด มูลนิธิสันติชน 22 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1435
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 179 (หะดีษที่ 35/1) -  11.9.14  มัสยิด มูลนิธิสันติชน 17 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1435
ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 37 (อายะฮฺ 51-52) -  9.9.14  มัสยิด มูลนิธิสันติชน 15 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1435
วัยรุ่นฉบับเศาะฮาบะฮฺ -  5.9.14  มัสญิดเนียะมะตุ้ลลอฮฺ ทุ่งครุ... 10 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1435
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 178 (หะดีษที่ 34/2) -  4.9.14  มัสยิด มูลนิธิสันติชน 10 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1435