ไฟล์เสียง

เรื่อง .วันที่. สถานที่ .MB. อ่าน Post date วีดีโอ
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 35 (อายะฮฺ 62-63)  2.8.16  มุศ็อลลา White Chann...  20.0 mb  3,025 08/16 มี
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 231 (หะดีษที่ 48/3)  28.7.16  มุศ็อลลา White Chann...  18.4 mb  2,346 07/16 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 34 (อายะฮฺ 61-62)  26.7.16  มุศ็อลลา White Chann...  17.9 mb  4,126 07/16 มี
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 230 (หะดีษที่ 48/2)  21.7.16  มุศ็อลลา White Chann...  17.0 mb  1,493 07/16 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 33 (อายะฮฺ 59-60)  19.7.16  มุศ็อลลา White Chann...  22.3 mb  2,680 07/16 มี
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 229 (หะดีษที่ 48/1)  15.7.16  มุศ็อลลา White Chann...  19.0 mb  2,154 07/16 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 32 (อายะฮฺ 58-59)  12.7.16  มุศ็อลลา White Chann...  18.0 mb  3,435 07/16 มี
อำลารอมฎอน (29 รอมฎอน 1437)  4.7.16  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บ...  4.7 mb  4,207 07/16 มี
มุสลิมมีหน้าที่ดูแลสังคม...ด้วยอัลกุรอาน (27 รอมฎอน 1437)  2.7.16  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บ...  2.6 mb  2,532 07/16 มี
ดุอาอฺกุนูต (24-26 รอมฎอน 1437)  1.7.16  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บ... 3,368 07/16 -
เอกภาพของประชาชาติอิสลาม (นะศีหะฮฺ 25 รอมฎอน 1437)  30.6.16  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บ...  4.1 mb  2,399 06/16 มี
ลัยละตุ้ลก็อดรฺ...สำหรับผู้ที่ถูกคัดเลือก (นะศีหะฮฺ 23 รอมฎอน 1437)  28.6.16  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บ...  5.1 mb  1,498 06/16 มี
ดุอาอฺกุนูต (22 รอมฎอน 1437)  27.6.16  มุศ็อลลา White Chann...  4.0 mb  2,724 06/16 มี
ละหมาดตะรอวีหฺและกุนูต (23 รอมฎอน 1437)  27.6.16  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บ... 1,800 06/16 -
ดุอาอฺกุนูต (21 รอมฎอน 1437)  26.6.16  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บ...  2.6 mb  2,251 06/16 -
มีอะไรในลัยละตุ้ลก็อดรฺ ? (นะศีหะฮฺ 20 รอมฎอน 1437)  24.6.16  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บ...  3.7 mb  2,750 06/16 มี
ผู้ที่ถูกคัดเลือก (นะศีหะฮฺ 19 รอมฎอน 1437)  23.6.16  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บ...  1.9 mb  2,510 06/16 มี
ดุอาอฺกุนูต (15 รอมฎอน 1437)  19.6.16  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บ...  1.8 mb  1,521 06/16 -
ละหมาดตะรอวีหฺ (15 รอมฎอน 1437)  19.6.16  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บ... 3,094 06/16 -
เทคนิคพิชิตกิยามุลลัยลฺ (นะศีหะฮฺ14 รอมฎอน 1437)  18.6.16  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บ...  3.4 mb  3,909 06/16 -