ไฟล์เสียง

เรื่อง .วันที่. สถานที่ .MB. อ่าน Post date วีดีโอ
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 52 (อายะฮฺ 99-101)  28.2.17  มุศ็อลลา White Chann...  17.1 mb  1,950 03/17 มี
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 248 (หะดีษที่ 43/2)  23.2.17  มุศ็อลลา White Chann...  12.6 mb  2,756 02/17 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 51 (อายะฮฺ 98-99)  21.2.17  มุศ็อลลา White Chann...  24.2 mb  3,244 02/17 มี
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 247 (หะดีษที่ 43/1)  16.2.17  มุศ็อลลา White Chann...  17.0 mb  2,752 02/17 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 50 (อายะฮฺ 97)  14.2.17  มุศ็อลลา White Chann...  15.6 mb  1,727 02/17 มี
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 246 (หะดีษที่ 44/2)  9.2.17  มุศ็อลลา White Chann...  13.9 mb  2,010 02/17 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 49 (อายะฮฺ 95-96)  7.2.17  มุศ็อลลา White Chann...  19.5 mb  2,958 02/17 มี
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 245 (หะดีษที่ 44/1)  2.2.17  มุศ็อลลา White Chann...  18.4 mb  1,875 02/17 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 48 (อายะฮฺ 93-94)  31.1.17  มุศ็อลลา White Chann...  20.0 mb  3,122 02/17 มี
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 244 (หะดีษที่ 46/2)  26.1.17  มุศ็อลลา White Chann...  22.2 mb  3,173 01/17 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 47 (อายะฮฺ 92)  24.1.17  มุศ็อลลา White Chann...  21.3 mb  2,947 01/17 มี
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 243 (หะดีษที่ 46/1)  19.1.17  มุศ็อลลา White Chann...  16.3 mb  3,049 01/17 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 46 (อายะฮฺ 91)  17.1.17  มุศ็อลลา White Chann...  18.1 mb  3,414 01/17 มี
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 242 (หะดีษที่ 50/5)  12.1.17  มุศ็อลลา White Chann...  10.8 mb  2,882 01/17 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 45 (อายะฮฺ 84-90)  10.1.17  มุศ็อลลา White Chann...  17.0 mb  1,615 01/17 มี
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 241 (หะดีษที่ 50/4)  1.12.16  มุศ็อลลา White Chann...  15.8 mb  2,897 12/16 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 44 (อายะฮฺ 80-83)  29.11.16  มุศ็อลลา White Chann...  22.0 mb  3,258 12/16 มี
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 240 (หะดีษที่ 50/3)  24.11.16  มุศ็อลลา White Chann...  16.0 mb  4,350 11/16 มี
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 239 (หะดีษที่ 50/2)  17.11.16  มุศ็อลลา White Chann...  20.0 mb  4,241 11/16 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 43 (อายะฮฺ 74-79)  15.11.16  มุศ็อลลา White Chann...  22.0 mb  4,920 11/16 มี