ไฟล์เสียง

เรื่อง .วันที่. สถานที่ .MB. อ่าน Post date วีดีโอ
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 66 (อายะฮฺ 118-119)  18.7.17  มุศ็อลลา White Chann...  18.3 mb  1,407 07/17 มี
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 2 (หัวข้อ 1 วะฮยฺเริ่มอย่างไร,หะดีษ 3)  13.7.17  มุศ็อลลา White Chann...  16.0 mb  2,278 07/17 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 65 (อายะฮฺ 116-117)  11.7.17  มุศ็อลลา White Chann...  17.8 mb  1,553 07/17 มี
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 1 (หัวข้อ 1 วะฮยฺเริ่มอย่างไร,หะดีษ 1-2)  6.7.17  มุศ็อลลา White Chann...  70.0 mb  2,258 07/17 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 64 (อายะฮฺ 116)  4.7.17  มุศ็อลลา White Chann...  14.8 mb  3,210 07/17 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 63 (อายะฮฺ 115)  23.5.17  มุศ็อลลา White Chann...  16.4 mb  1,948 05/17 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 62 (อายะฮฺ 115)  16.5.17  มุศ็อลลา White Chann...  17.9 mb  1,399 05/17 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 61 (อายะฮฺ 113-114)  9.5.17  มุศ็อลลา White Chann...  21.6 mb  3,000 05/17 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 60 (อายะฮฺ 112)  2.5.17  มุศ็อลลา White Chann...  22.2 mb  1,903 05/17 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 59 (อายะฮฺ 109-111)  25.4.17  มุศ็อลลา White Chann...  18.9 mb  1,972 04/17 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 58 (อายะฮฺ 108)  18.4.17  มุศ็อลลา White Chann...  18.0 mb  2,837 04/17 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 57 (อายะฮฺ 106-107)  11.4.17  มุศ็อลลา White Chann...  17.0 mb  2,036 04/17 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 56 (อายะฮฺ 105)  4.4.17  มุศ็อลลา White Chann...  18.0 mb  2,162 04/17 มี
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 252 (หะดีษที่ 43/6)  30.3.17  มุศ็อลลา White Chann...  10.2 mb  3,166 04/17 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 55 (อายะฮฺ 104)  28.3.17  มุศ็อลลา White Chann...  14.3 mb  1,979 03/17 มี
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 251 (หะดีษที่ 43/5)  23.3.17  มุศ็อลลา White Chann...  17.8 mb  2,852 03/17 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 54 (อายะฮฺ 103)  21.3.17  มุศ็อลลา White Chann...  18.0 mb  2,147 03/17 มี
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 250 (หะดีษที่ 43/4)  9.3.17  มุศ็อลลา White Chann...  17.8 mb  4,316 03/17 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 53 (อายะฮฺ 101-102)  7.3.17  มุศ็อลลา White Chann...  19.3 mb  2,944 03/17 มี
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 249 (หะดีษที่ 43/3)  2.3.17  มุศ็อลลา White Chann...  19.0 mb  3,916 03/17 มี