ไฟล์เสียง

เรื่อง .วันที่. สถานที่ .MB. อ่าน Post date วีดีโอ
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 27 (กิตาบุลอิลมฺ 9,บาบ 21-24)  8.3.18  มุศ็อลลา White Space  70.0 mb  3,561 03/18 มี
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม ครั้งสุดท้าย (อายะฮฺ 158-165)  6.3.18  มุศ็อลลา White Space  78.0 mb  3,217 03/18 มี
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 26 (กิตาบุลอิลมฺ 8,บาบ 18-20)  1.3.18  มุศ็อลลา White Space  61.7 mb  3,256 03/18 มี
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 96 (อายะฮฺ 155-157)  27.2.18  มุศ็อลลา White Space  84.0 mb  2,989 03/18 มี
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 25 (กิตาบุลอิลมฺ 7,บาบ 15-17)  22.2.18  มุศ็อลลา White Space  35.0 mb  2,128 02/18 มี
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 95 (อายะฮฺ 154)  20.2.18  มุศ็อลลา White Space  68.0 mb  1,789 02/18 มี
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 94 (อายะฮฺ 153)  13.2.18  มุศ็อลลา White Space  80.9 mb  1,777 02/18 มี
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 93 (อายะฮฺ 152)  6.2.18  มุศ็อลลา White Space  63.0 mb  1,896 02/18 มี
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 24 (กิตาบุลอิลมฺ 6,บาบ 12-14)  1.2.18  มุศ็อลลา White Space  59.0 mb  2,294 02/18 มี
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 92 (อายะฮฺ 151-152)  30.1.18  มุศ็อลลา White Space  82.0 mb  1,838 02/18 มี
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 23 (กิตาบุลอิลมฺ 5,บาบ 11)  25.1.18  มุศ็อลลา White Space  50.0 mb  1,766 01/18 -
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 91 (อายะฮฺ 151)  23.1.18  มุศ็อลลา White Space  47.5 mb  2,511 01/18 มี
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 90 (อายะฮฺ 149-150)  16.1.18  มุศ็อลลา White Space  89.0 mb  1,567 01/18 มี
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 22 (กิตาบุลอิลมฺ 4,บาบ 8-10)  11.1.18  มุศ็อลลา White Space  69.0 mb  2,204 01/18 มี
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 89 (อายะฮฺ 148)  9.1.18  มุศ็อลลา White Space  51.5 mb  1,675 01/18 มี
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 21 (กิตาบุลอิลมฺ 3,บาบ 6-7)  4.1.18  มุศ็อลลา White Space  67.0 mb  1,351 01/18 มี
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 88 (อายะฮฺ 146-147)  2.1.18  มุศ็อลลา White Space  68.0 mb  1,304 01/18 มี
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 87 (อายะฮฺ 144-145)  26.12.17  มุศ็อลลา White Space  77.0 mb  1,359 12/17 มี
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 20 (กิตาบุลอิลมฺ 2,บาบ 3-5)  21.12.17  มุศ็อลลา White Space  57.0 mb  1,369 12/17 มี
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 86 (อายะฮฺ 143)  19.12.17  มุศ็อลลา White Space  65.0 mb  1,443 12/17 มี