ไฟล์เสียง

เรื่อง .วันที่. สถานที่ .MB. อ่าน Post date วีดีโอ
ทำไมพวกเขารังเกียจเคาะลีฟะฮฺกันจัง ?  30.8.15  มัสญิดอัลอะตี๊ก  14.8 mb  3,715 08/15 -
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 206 (หะดีษที่ 38/9)  27.8.15  มุศ็อลลา White Chann...  18.9 mb  4,527 08/15 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 5 (อายะฮฺ 7-10)  25.8.15  มุศ็อลลา White Chann...  26.5 mb  3,420 08/15 มี
อะฮฺลุลบัยตฺ ลูกหลานนบี  21.8.15  บ้านฮัจยีชูอิบ โก๊ะเ...  26.6 mb  2,954 08/15 มี
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 205 (หะดีษที่ 38/8)  20.8.15  มุศ็อลลา White Chann...  17.9 mb  4,100 08/15 มี
คุฏบะตุนนิกาหฺ อับดุลคอลิก-ฮามีดะฮฺ  20.8.15  มุศ็อลลา White Chann...  5.4 mb  3,263 08/15 -
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 4 (อายะฮฺ 5-6)  18.8.15  มุศ็อลลา White Chann...  20.9 mb  3,865 08/15 มี
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 204 (หะดีษที่ 38/7)  13.8.15  มุศ็อลลา White Chann...  21.2 mb  2,976 08/15 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 3 (อายะฮฺ 4)  11.8.15  มุศ็อลลา White Chann...  19.2 mb  4,306 08/15 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 2 (อายะฮฺ 2-3)  4.8.15  มุศ็อลลา White Chann...  21.7 mb  5,441 08/15 มี
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 203 (หะดีษที่ 38/6)  30.7.15  มุศ็อลลา White Chann...  22.3 mb  7,733 07/15 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 1 (อายะฮฺ 1)  28.7.15  มุศ็อลลา White Chann...  22.6 mb  6,636 07/15 มี
ดุอาอฺกุนูต (29 รอมฎอน 1436)  16.7.15  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บ...  3.6 mb  3,055 07/15 -
ดุอาอฺกุนูต (26 รอมฎอน 1436)  12.7.15  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บ...  3.1 mb  4,995 07/15 -
ดุอาอฺกุนูต (20 รอมฎอน 1436)  7.7.15  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บ...  4.5 mb  4,969 07/15 -
ดุอาอฺกุนูต (21 รอมฎอน 1436)  7.7.15  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บ...  5.3 mb  4,678 07/15 -
ดุอาอฺกุนูต (17-18 รอมฎอน 1436)  5.7.15  มุศ็อลลา White Chann... 8,065 07/15 -
คืนไหนลัยละตุ้ลก็อดรฺ (19 รอมฎอน 1436)  5.7.15  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บ...  1.5 mb  5,538 07/15 -
ศาสนาหรืออารมณ์ ? (18 รอมฎอน 1436)  4.7.15  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บ...  4.3 mb  4,481 07/15 -
อำนาจของพระเจ้าในการปกครอง (17 รอมฎอน 1436)  3.7.15  มุศ็อลลา White Chann...  3.4 mb  5,514 07/15 -