ไฟล์เสียง

เรื่อง .วันที่. สถานที่ .MB. อ่าน Post date วีดีโอ
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 215 (หะดีษที่ 40/4)  19.11.15  มุศ็อลลา White Chann...  24.0 mb  4,724 11/15 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 13 (อายะฮฺ 21)  17.11.15  มุศ็อลลา White Chann...  21.0 mb  3,666 11/15 มี
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 214 (หะดีษที่ 40/3)  12.11.15  มุศ็อลลา White Chann...  22.5 mb  2,434 11/15 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 12 (อายะฮฺ 19-20)  10.11.15  มุศ็อลลา White Chann...  20.8 mb  3,952 11/15 มี
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 213 (หะดีษที่ 40/2)  5.11.15  มุศ็อลลา White Chann...  17.5 mb  2,902 11/15 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 11 (อายะฮฺ 19)  3.11.15  มุศ็อลลา White Chann...  22.4 mb  2,763 11/15 มี
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 212 (หะดีษที่ 40/1)  29.10.15  มุศ็อลลา White Chann...  16.2 mb  2,449 10/15 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 10 (อายะฮฺ 17-18)  27.10.15  มุศ็อลลา White Chann...  25.0 mb  1,874 10/15 มี
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 211 (หะดีษที่ 39/3)  15.10.15  มุศ็อลลา White Chann...  21.8 mb  1,760 10/15 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 9 (อายะฮฺ 15-16)  13.10.15  มุศ็อลลา White Chann...  26.0 mb  1,982 10/15 มี
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 210 (หะดีษที่ 39/2)  8.10.15  มุศ็อลลา White Chann...  21.0 mb  2,807 10/15 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 8 (อายะฮฺ 14)  6.10.15  มุศ็อลลา White Chann...  23.9 mb  4,174 10/15 มี
บทเรียนจาก "อัลฮิจเราะฮฺ (การอพยพ)"  4.10.15  มัสยิดบางหลวง(กุฎีขา...  20.0 mb  3,417 10/15 มี
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 209 (หะดีษที่ 39/1)  1.10.15  มุศ็อลลา White Chann...  24.7 mb  3,216 10/15 มี
อันตรายของลัทธิชีอะฮฺที่คาดไม่ถึง 2  12.9.15  กลุ่มอิกรอม มัสญิดดา...  29.6 mb  3,401 09/15 มี
เศาะฮาบะฮฺ...ที่รักของผู้ศรัทธา  11.9.15  มัสญิดสวนพลู  22.2 mb  4,683 09/15 มี
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 208 (หะดีษที่ 38/11)  10.9.15  มุศ็อลลา White Chann...  29.0 mb  3,645 09/15 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 7 (อายะฮฺ 13)  8.9.15  มุศ็อลลา White Chann...  16.0 mb  4,195 09/15 มี
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 207 (หะดีษที่ 38/10)  3.9.15  มุศ็อลลา White Chann...  20.0 mb  2,838 09/15 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 6 (อายะฮฺ 11-12)  1.9.15  มุศ็อลลา White Chann...  20.2 mb  2,936 09/15 มี