ไฟล์เสียง

เรื่อง .วันที่. สถานที่ .MB. อ่านsort icon Post date วีดีโอ
กิตาบุลวุฎูอฺ 7 (บาบ 33)  8.11.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  60.0 mb  395 11/18 -
กิตาบุลวุฎูอฺ 4 (บาบ 15-21)  11.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  56.0 mb  599 10/18 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 16 (อายะฮฺ 39-42)  23.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  56.0 mb  628 10/18 -
กิตาบุลวุฎูอฺ 6 (บาบ 28-32)  25.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  55.0 mb  649 10/18 -
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 11 (อายะฮฺ 30-31)  18.9.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  59.0 mb  654 09/18 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 17 (อายะฮฺ 43-44)  30.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  61.5 mb  730 11/18 -
กิตาบุลวุฎูอฺ(การอาบน้ำละหมาด) 1 (บาบ 1-5)  13.9.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  52.0 mb  773 09/18 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 10 (อายะฮฺ 28-29)  11.9.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  47.0 mb  800 09/18 มี
กิตาบุลวุฎูอฺ 2 (บาบ 6-12)  20.9.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  67.0 mb  810 09/18 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 12 (อายะฮฺ 32-33)  25.9.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  75.0 mb  821 09/18 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 9 (อายะฮฺ 26-27)  4.9.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  52.0 mb  1,195 09/18 มี
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 8 (กิตาบุลอีมาน 4,บาบ 10-11)  7.9.17  มุศ็อลลา White Space  59.0 mb  1,213 09/17 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 66 (อายะฮฺ 118-119)  18.7.17  มุศ็อลลา White Chann...  18.3 mb  1,241 07/17 มี
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 79 (อายะฮฺ 135)  31.10.17  มุศ็อลลา White Space  83.0 mb  1,258 11/17 มี
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 14 (กิตาบุลอีมาน 10,บาบ 26-29)  2.11.17  มุศ็อลลา White Space  104.0 mb  1,261 11/17 มี
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 88 (อายะฮฺ 146-147)  2.1.18  มุศ็อลลา White Space  68.0 mb  1,287 01/18 มี
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 19 (กิตาบุลอิลมฺ(ความรู้) 1)  14.12.17  มุศ็อลลา White Space  64.0 mb  1,290 12/17 มี
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 18 (กิตาบุลอีมาน 14,บาบ 42)  7.12.17  มุศ็อลลา White Space  90.0 mb  1,303 12/17 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 62 (อายะฮฺ 115)  16.5.17  มุศ็อลลา White Chann...  17.9 mb  1,309 05/17 มี
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 84 (อายะฮฺ 141)  5.12.17  มุศ็อลลา White Space  92.0 mb  1,312 12/17 มี