ไฟล์เสียง

เรื่องsort icon .วันที่. สถานที่ .MB. อ่าน Post date วีดีโอ
ความประเสริฐของ 3 มัสญิด  28.8.05  มัสญิดบ้านตึกดิน ราช...  9.9 mb  7,335 03/10 -
ความประเสริฐของการบริจาคทรัพย์ในหนทางของอัลลอฮฺ (เศาะดาเกาะฮฺที่ประเสริฐที่สุด)  22.1.11  บ่อแสน พังงา  25.0 mb  5,970 12/11 -
ความประเสริฐของซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ  5.8.07  มูลนิธิสันติชน  9.3 mb  4,114 11/09
ความประเสริฐของซูเราะฮฺอัลมุลกฺ(ตะบาร็อก)  26.4.08  ชมรมผู้สูงอายุมุสลิม...  8.2 mb  23,202 11/09 -
ความประเสริฐของสิบวันแรกในเดือนซุลฮิจญะฮฺ (สันติชน)  1.1.06  มูลนิธิสันติชน  9.6 mb  14,195 10/09 -
ความประเสริฐของสิบอายะฮฺแรกของซูเราะตุ้ลกะฮฟฺ  20.7.08  บ้าน ม.ซอลิฮีย์ บางก...  12.4 mb  7,784 04/09 -
ความประเสริฐของอุฎหิยะฮฺ(กุรบาน)  6.11.10  ชมรมผู้สูงอายุมุสลิม...  11.5 mb  7,256 11/10 มี
ความประเสริฐของเดือนรอญับ  5.9.03  มัสญิดอะหฺมะดียะตุศศ...  6.8 mb  12,606 06/09 -
ความประเสริฐฃองการทำซุนนะฮฺ 1-5  27.8.05  บางกอกน้อย  44.0 mb  6,822 05/10 -
ความประเสริฐและบทเรียนจากการทำฮัจญฺ  3.10.09  ชมรมผู้สูงอายุมุสลิม...  8.2 mb  11,898 10/09 -
ความผิดที่กระทำโดยไม่รู้ตัว  13.7.08  บ้านตานีพันธ์ ริมคลอ...  10.7 mb  3,706 07/09
ความภูมิใจในอิสลาม (คุฏบะฮฺ)  1.10.10  มัสญิดบ้านตึกดิน ราช...  7.4 mb  6,245 10/10 -
ความรักของท่านนบีที่มีต่อภรรยา  20.3.11  บ้านเพียรมานะ ซอยสุภ...  32.0 mb  10,742 03/11 มี
ความรักต่อท่านนบีที่ถูกต้อง  1.11.08  ชมรมผู้สูงอายุมุสลิม...  13.6 mb  3,708 04/09
ความรักในหนทางของอัลลอฮฺ  28.6.08  คลอง 13  23.0 mb  11,073 04/09
ความรับผิดชอบในสิ่งที่เลือก  1.7.11  มัสญิดบ้านตึกดิน ราช...  5.0 mb  3,286 07/11 -
ความรู้ที่เป็นประโยชน์  30.5.09  บ้านอนันต์หนับ ลาดพร...  9.0 mb  4,225 06/09 -
ความรู้เกี่ยวกับการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน 1-2  10.8.08  บ้านตานีพันธ์, บ้าน...  14.0 mb  11,623 07/09 -
ความลำบากที่เป็นคุณ  25.4.08  บะแลแชอี หนองจอก  3.9 mb  9,808 11/09
ความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนมุสลิมะฮฺสู่การเป็นดาอียะฮฺ  11.4.10  โรงเรียนธรรมมิสลาม ท...  6.0 mb  5,967 04/10 -