ไฟล์เสียง

เรื่อง .วันที่. สถานที่ .MB.sort icon อ่าน Post date วีดีโอ
ดุอาอฺกุนูต (17-18 รอมฎอน 1436)  5.7.15  มุศ็อลลา White Chann... 8,084 07/15 -
ละหมาดตะรอวีหฺ (12 รอมฎอน 1437)  16.6.16  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บ... 2,017 06/16 -
ละหมาดตะรอวีหฺ (15 รอมฎอน 1437)  19.6.16  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บ... 3,059 06/16 -
ละหมาดตะรอวีหฺและกุนูต (23 รอมฎอน 1437)  27.6.16  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บ... 1,786 06/16 -
ดุอาอฺกุนูต (24-26 รอมฎอน 1437)  1.7.16  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บ... 3,324 07/16 -
ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 6 (อายะฮฺที่ 21-25 บทบัญญัติแรกของรัฐอิสลาม(จงศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้า)  16.6.04  บ้านพงษ์พรรฦก บางกอก... 3,185 07/16 -
ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 5 (อายะฮฺที่ 17-20 อุทาหรณ์(เปรียบเทียบ)ผู้ไม่รับสัจธรรม)  9.6.04  บ้านพงษ์พรรฦก บางกอก... 4,951 07/16 -
ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 4 (อายะฮฺที่ 9-16 ลักษณะของมุนาฟิก)  2.6.04  บ้านพงษ์พรรฦก บางกอก... 6,809 07/16 -
ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 3 (อายะฮฺที่ 8 ลักษณะของมุนาฟิก)  26.5.04  บ้านพงษ์พรรฦก บางกอก... 3,390 07/16 มี
ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 2 (อายะฮฺที่ 3-7 ลักษณะผู้ศรัทธา)  19.5.04  บ้านพงษ์พรรฦก บางกอก... 3,985 07/16 มี
ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 1 (อายะฮฺที่ 1-2 ลักษณะผู้ศรัทธา)  12.5.04  บ้านพงษ์พรรฦก บางกอก... 4,670 07/16 มี
ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 12 (อายะฮฺที่ 47-50 นบีมูซาและบนีอิสรออีล)  28.7.04  บ้านพงษ์พรรฦก บางกอก... 3,693 08/16 -
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ การเริ่มของวะฮยฺ  31.3.04  บางกอกน้อย 1,995 07/17 -
เส้นทางที่อัลลอฮฺรัก  21.7.18  White Space 1,799 08/18 มี
ซาดุลมะอาด ตอนที่ 177-178 แบบฉบับในวันอีด  24.1.08  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บ...  1.0 mb  8,341 11/09 -
แด่ผู้ขยันทำความดีในเดือนรอมฎอน (10 รอมฎอน 1433)  29.7.12  บ้านทองทา บางกอกน้อย  1.1 mb  7,203 07/12 มี
ดุอาอฺกุนูตสำหรับสาธารณภัยน้ำท่วม  27.10.11   1.3 mb  10,925 10/11 -
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอัศรฺ (103)  30.9.07  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บ...  1.4 mb  15,238 02/10 -
การต่อสู้ในเดือนรอมฎอน (11 รอมฎอน 1431)  20.8.10  บ้านทองทา บางกอกน้อย  1.4 mb  11,466 08/10 -
คืนไหนลัยละตุ้ลก็อดรฺ (19 รอมฎอน 1436)  5.7.15  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บ...  1.5 mb  5,563 07/15 -