ไฟล์เสียง

เรื่อง .วันที่. สถานที่ .MB.sort icon อ่าน Post date วีดีโอ
เมื่อยิวไม่หยุดยิง มุสลิมไทยจะทำอย่างไร  22.2.09  มูลนิธิเพื่อศูนย์กลา... 4,381 04/09 -
เลือดสตรี 3 (อิสติฮาเฎาะฮฺ)  24.3.07  บ้านทองทา บางกอกน้อย 11,397 07/09 -
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ  31.3.04  บางกอกน้อย 65,880 08/09 มี
ตัฟซีรซูเราะตุนนูร  24.12.03  บ้านพงษ์พรรฦก บางกอก... 31,680 08/09 -
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺลา  15.9.07  มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บ... 27,116 08/09 -
วิธีละหมาดตามบัญญัติอิสลาม 1-10  17.6.01  อิศลาหฺสมาคม บางกอกน... 22,938 09/09 -
ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 137 (อายะฮฺ 264-266)  22.5.07  บ้านพงษ์พรรฦก บางกอก... 4,294 10/09 มี
ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 138 (อายะฮฺ 267-268)  29.5.07  บ้านพงษ์พรรฦก บางกอก... 5,222 10/09 มี
ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 140 (อายะฮฺ 271-272)  12.6.07  บ้านพงษ์พรรฦก บางกอก... 6,527 10/09 -
ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 139 (อายะฮฺ 269-270)  5.6.07  บ้านพงษ์พรรฦก บางกอก... 5,707 10/09 มี
ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 141 (อายะฮฺ 273-274)  19.6.07  บ้านพงษ์พรรฦก บางกอก... 5,060 10/09 มี
ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 142 (อายะฮฺ 275-276)  26.6.07  บ้านพงษ์พรรฦก บางกอก... 5,689 10/09 มี
ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 41 (อายะฮฺที่ 160-162)  5.4.05  บ้านพงษ์พรรฦก บางกอก... 10,715 10/09 -
ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 42 (อายะฮฺที่ 163)  13.4.05  บ้านพงษ์พรรฦก บางกอก... 5,354 10/09 -
ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 43 (อายะฮฺที่ 164)  19.4.05  บ้านพงษ์พรรฦก บางกอก... 8,117 10/09 -
ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 44 (อายะฮฺที่ 165-166)  26.4.05  บ้านพงษ์พรรฦก บางกอก... 6,212 10/09 -
ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 45 (อายะฮฺที่ 167)  3.5.05  บ้านพงษ์พรรฦก บางกอก... 7,981 10/09 -
ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 144 (อายะฮฺ 278-280)  11.7.07  บ้านพงษ์พรรฦก บางกอก... 7,619 11/09 มี
ตัดสินอย่างไร ใครดีใครชั่ว (คุฏบะฮฺ)  21.7.06  มัสญิดอะหฺมะดียะตุศศ... 6,570 01/10
ร็อบบานียะฮฺ - คุณสมบัติสู่การเป็นผู้นำ (49)  15.4.06  มูลนิธิศูนย์กลางอิสล... 6,182 03/10 -