ไฟล์เสียง

เรื่อง .วันที่.sort icon สถานที่ .MB. อ่าน Post date วีดีโอ
คำตัดสินของอิสลามต่อระบอบดอกเบี้ย 1-2  8.1.06  ศูนย์ซุนนะฮฺสวนพลู  12.0 mb  15,123 11/09 -
การเลี้ยงดูบุตรหลานตามบัญญัติอิสลาม  15.1.06  บ้านตานีพันธ์ ริมคลอ...  9.0 mb  6,000 10/10 -
ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 74 (อายะฮฺที่ 193)  17.1.06  บ้านพงษ์พรรฦก บางกอก...  12.1 mb  3,751 10/09 -
อะกีดะฮฺ 7 รุก่นอีหม่านข้อที่ 2 การศรัทธาต่อบรรดามะลาอิกะฮฺ  22.1.06  มัสญิดเนียะมะตุ้ลลอฮ...  10.4 mb  9,097 10/09 -
คุณค่าของอัลกุรอานในชีวิตของมุสลิม  22.1.06  มัสญิดบ้านตึกดิน  11.2 mb  5,486 10/10 -
ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 75 (อายะฮฺที่ 193-194)  24.1.06  บ้านพงษ์พรรฦก บางกอก...  11.0 mb  3,898 10/09 -
ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 76 (อายะฮฺที่ 194)  31.1.06  บ้านพงษ์พรรฦก บางกอก...  12.0 mb  5,233 10/09 -
ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 77 (อายะฮฺที่ 194)  7.2.06  บ้านพงษ์พรรฦก บางกอก...  11.3 mb  4,154 10/09 -
สตรีที่ถูกระบุในอัลกุรอาน 1-4  12.2.06  บ้าน ม.ซอลิฮีย์, บ้า...  40.0 mb  11,151 12/09 -
ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 78 (อายะฮฺที่ 195)  14.2.06  บ้านพงษ์พรรฦก บางกอก...  13.7 mb  6,858 10/09 -
สิทธิของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม  19.2.06  มัสญิดบ้านตึกดิน  10.6 mb  6,455 10/10 -
ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 79 (อายะฮฺที่ 196 ฮัจญฺและอุมเราะฮฺ)  21.2.06  บ้านพงษ์พรรฦก บางกอก...  10.9 mb  5,105 10/09 -
อะกีดะฮฺ 8 รุก่นอีหม่านข้อที่ 2 การศรัทธาต่อบรรดามะลาอิกะฮฺ  26.2.06  มัสญิดเนียะมะตุ้ลลอฮ...  14.0 mb  8,251 10/09 -
ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 80 (อายะฮฺที่ 196 ฮัจญฺ)  28.2.06  บ้านพงษ์พรรฦก บางกอก...  12.8 mb  8,248 10/09 -
ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 81 (อายะฮฺที่ 196 ฮัจญฺ)  7.3.06  บ้านพงษ์พรรฦก บางกอก...  13.6 mb  6,848 10/09 -
การเลือกตั้งกับวิกฤติสังคมมุสลิมและนักการเมือง 1-2  12.3.06  มัสญิดอัลอะตี๊ก, ศูน...  24.0 mb  8,590 12/09 -
ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 82 (อายะฮฺที่ 196 ฮัจญฺ)  14.3.06  บ้านพงษ์พรรฦก บางกอก...  12.4 mb  8,101 10/09 -
ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 83 (อายะฮฺที่ 196 ฮัจญฺ)  21.3.06  บ้านพงษ์พรรฦก บางกอก...  11.7 mb  6,097 10/09 -
วันนี้เราศรัทธาเพียงปาก แล้ววันนั้นเราจะถูกลากไปไหน  25.3.06  บางโฉลง สมุทรปราการ  8.0 mb  5,270 06/10 -
เลือกใครดี  26.3.06  มัสญิดบ้านตึกดิน ราช...  11.0 mb  7,620 06/10 -