ไฟล์เสียง

เรื่อง .วันที่.sort icon สถานที่ .MB. อ่าน Post date วีดีโอ
คุฏบะฮฺวันอีดิ้ลฟิฏรฺ 1424  24.11.03  มุศ็อลลาอัลอีดัยนฺ อ...  3.5 mb  4,268 08/09
คิลาฟะฮฺ 1-4  21.12.03  บ้านทองทา บางกอกน้อย  32.0 mb  10,603 11/09 -
ตัฟซีรซูเราะตุนนูร  24.12.03  บ้านพงษ์พรรฦก บางกอก... 31,675 08/09 -
ปรากฏการณ์คนหนุ่มในประวัติศาสตร์อิสลาม  1.1.04  ค่ายยุวชนwamy  7.1 mb  3,497 05/09
บทบาทยุวชนมุสลิมในโลกของการเปลี่ยนแปลง  1.1.04  ค่ายยุวชนwamy  11.0 mb  4,920 05/09
การฉลองวันเด็ก (คุฏบะฮฺ)  2.1.04  มัสญิดบ้านตึกดิน ราช...  3.6 mb  6,210 01/10 -
อีดุ้ลอัฎฮา  25.1.04  มูลนิธิสันติชน  7.8 mb  6,264 11/09
คุฏบะฮฺอีดิ้ลอัฎฮา 1424  1.2.04  มุศ็อลลาอัลอีดัยนฺ อ...  6.3 mb  7,541 11/09
การใช้เวลาว่างในภาคฤดูร้อน  22.2.04  บ้านตานีพันธ์ ริมคลอ...  10.8 mb  7,657 04/10 -
บุญล้างผิด ผิดล้างบุญ  29.2.04  บ้านทิพย์ธารา ริมคลอ...  8.4 mb  5,132 03/16 -
บันเทิงในอิสลาม  14.3.04  มุสลิมสงเคราะห์ ริมค...  11.0 mb  7,329 06/10 -
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ  31.3.04  บางกอกน้อย 65,853 08/09 มี
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ การเริ่มของวะฮยฺ  31.3.04  บางกอกน้อย 1,983 07/17 -
ไสยศาสตร์และญิน  8.4.04  บ้านทองทา บางกอกน้อย  6.4 mb  14,716 05/09 -
สงครามครูเสดสามยุค  3.5.04  บ้านทองทา บางกอกน้อย  7.3 mb  11,183 11/09 -
ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 1 (อายะฮฺที่ 1-2 ลักษณะผู้ศรัทธา)  12.5.04  บ้านพงษ์พรรฦก บางกอก... 4,659 07/16 มี
ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 2 (อายะฮฺที่ 3-7 ลักษณะผู้ศรัทธา)  19.5.04  บ้านพงษ์พรรฦก บางกอก... 3,952 07/16 มี
ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 3 (อายะฮฺที่ 8 ลักษณะของมุนาฟิก)  26.5.04  บ้านพงษ์พรรฦก บางกอก... 3,389 07/16 มี
ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 4 (อายะฮฺที่ 9-16 ลักษณะของมุนาฟิก)  2.6.04  บ้านพงษ์พรรฦก บางกอก... 6,799 07/16 -
ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 5 (อายะฮฺที่ 17-20 อุทาหรณ์(เปรียบเทียบ)ผู้ไม่รับสัจธรรม)  9.6.04  บ้านพงษ์พรรฦก บางกอก... 4,936 07/16 -