ไฟล์เสียง

เรื่อง .วันที่. สถานที่ .MB. อ่าน Post datesort icon วีดีโอ
คุฏบะฮฺอีดิ้ลอัฎฮา 1429  8.12.08  มุศ็อลลาอัลอีดัยนฺ ท...  5.0 mb  3,226 04/09
ตัฟซีรซูเราะฮฺอาลิอิมรอน 45 (อายะฮฺ 95)  13.1.09  มัสญิดบ้านตึกดิน  18.9 mb  4,041 04/09 -
การนินทา  12.4.09  บ้านตานีพันธ์ ริมคลอ...  10.6 mb  11,202 04/09 -
คุฏบะฮฺญุมุอะฮฺ - การพูดสัจจะเป็นหน้าที่ของมุสลิม  17.4.09  มัสญิดเนียะมะตุ้ลลอฮ...  7.9 mb  7,526 04/09 -
ชีอะฮฺในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต  18.4.09  ชมรมผู้สูงอายุมุสลิม...  8.3 mb  5,015 04/09 -
โอกาสแห่งการเปลี่ยนแปลง  18.4.09  ค่ายเราคือสตรีแห่งทา...  16.3 mb  14,056 04/09 -
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 16 (หะดีษที่ 5)  6.11.08  บ้านทองทา บางกอกน้อย  26.2 mb  2,947 04/09
คุฏบะฮฺญุมุอะฮฺ : ความตายในทัศนะอิสลาม  7.11.08  มัสญิดบ้านตึกดิน ราช...  10.3 mb  3,794 04/09
ประวัติเศาะฮาบะฮฺ 9 (ท่านอุมัร)  7.11.08  มัสญิดดารุนนะอีม ทับ...  24.6 mb  8,283 04/09 -
เมื่อเขาหาเสียงด้วยเลือดมุสลิม  9.11.08  บ้านตานีพันธ์ ริมคลอ...  19.0 mb  3,358 04/09 -
ตัฟซีรซูเราะฮฺอาลิอิมรอน 39 (อายะฮฺ 81-82/2)  11.11.08  มัสญิดบ้านตึกดิน ราช...  21.7 mb  4,322 04/09 -
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 17 (หะดีษที่ 5/3)  23.10.08  บ้านทองทา บางกอกน้อย  21.7 mb  6,382 04/09 -
คุฏบะฮฺนิกาหฺ (รุสลัน-อักลีมา)  16.11.08  มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอ...  6.0 mb  3,981 04/09 -
ซูเราะตุ้ลกะฮฟฺ 11-15  16.11.08  บ้าน ม.ซอลิฮีย์ บางก...  18.3 mb  7,282 04/09 -
ตัฟซีรซูเราะฮฺอาลิอิมรอน 40 (อายะฮฺ 83-85)  18.11.08  มัสญิดบ้านตึกดิน ราช...  23.2 mb  7,012 04/09 -
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 18 (หะดีษที่ 5/4)  30.10.08  บ้านทองทา บางกอกน้อย  26.4 mb  11,399 04/09 -
คุฏบะฮฺญุมุอะฮฺ - สิบวันแรกของซุลฮิจญะฮฺ  21.11.08  มัสญิดเนียะมะตุ้ลลอฮ...  11.6 mb  14,751 04/09 -
สิบวันแรกในเดือนซุลฮิจญะฮฺ  21.11.08  ลำบุหรี่พวง  17.1 mb  6,316 04/09 -
โรงซ่อมอะกีดะฮฺ  22.11.08  ชมรมผู้สุงอายุมุสลิม...  13.3 mb  3,710 04/09
การตอบแทนหลังมุซีบะฮฺ  19.4.09  บ้าน ม.ซอลิฮีย์ บางก...  14.7 mb  4,765 04/09 -