ไฟล์เสียง

เรื่อง .วันที่. สถานที่ .MB. อ่าน Post date วีดีโอ
กิตาบุลวุฎูอฺ 4 (บาบ 15-21)  11.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  56.0 mb  52 10/18 -
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 14 (อายะฮฺ 36-37)  9.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  48.0 mb  151 10/18 -
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 13 (อายะฮฺ 34-35)  2.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  66.0 mb  133 10/18 -
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 39 (กิตาบุลอิลมฺ 21,บาบ 48-49)  27.9.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  55.0 mb  912 09/18 มี
กิตาบุลวุฎูอฺ 3 (บาบ 13-14)  27.9.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  54.0 mb  313 09/18 -
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 12 (อายะฮฺ 32-33)  25.9.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  75.0 mb  362 09/18 มี
กิตาบุลวุฎูอฺ 2 (บาบ 6-12)  20.9.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  67.0 mb  221 09/18 -
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 11 (อายะฮฺ 30-31)  18.9.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  59.0 mb  242 09/18 มี
กิตาบุลวุฎูอฺ(การอาบน้ำละหมาด) 1 (บาบ 1-5)  13.9.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  52.0 mb  273 09/18 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 10 (อายะฮฺ 28-29)  11.9.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  47.0 mb  291 09/18 มี
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 40 (กิตาบุลอิลมฺ 22//,บาบ 50-53)  6.9.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  46.0 mb  779 09/18 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 9 (อายะฮฺ 26-27)  4.9.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  52.0 mb  697 09/18 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 8 (อายะฮฺ 24-25)  28.8.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  80.0 mb  876 08/18 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 7 (อายะฮฺ 23-25) ดุอาอฺครอบจักรวาล  14.8.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  63.0 mb  1,196 08/18 มี
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 38 (กิตาบุลอิลมฺ 20,บาบ 45-47)  9.8.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  65.0 mb  1,034 08/18 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 6 (อายะฮฺ 20-22)  6.8.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  74.0 mb  1,051 08/18 มี
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 37 (กิตาบุลอิลมฺ 19,บาบ 43-44)  2.8.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  86.0 mb  999 08/18 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 5 (อายะฮฺ 19)  31.7.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  60.0 mb  1,110 08/18 มี
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 36 (กิตาบุลอิลมฺ 18,บาบ 40-42)  26.7.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  78.0 mb  993 07/18 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 4 (อายะฮฺ 16-18)  24.7.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  62.0 mb  1,840 07/18 มี