ไฟล์เสียง

เรื่อง .วันที่. สถานที่ .MB. อ่าน Post date วีดีโอ
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 7 (อายะฮฺ 23-25) ดุอาอฺครอบจักรวาล  14.8.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  63.0 mb  26 08/18 -
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 38 (กิตาบุลอิลมฺ 20,บาบ 45-47)  9.8.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  65.0 mb  80 08/18 -
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 6 (อายะฮฺ 20-22)  6.8.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  74.0 mb  108 08/18 -
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 37 (กิตาบุลอิลมฺ 19,บาบ 43-44)  2.8.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  86.0 mb  82 08/18 -
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 5 (อายะฮฺ 19)  31.7.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  60.0 mb  154 08/18 มี
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 36 (กิตาบุลอิลมฺ 18,บาบ 40-42)  26.7.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  78.0 mb  120 07/18 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 4 (อายะฮฺ 16-18)  24.7.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  62.0 mb  239 07/18 มี
เส้นทางที่อัลลอฮฺรัก  21.7.18  White Space 35 08/18 มี
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 35 (กิตาบุลอิลมฺ 17,บาบ 39)  19.7.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  60.0 mb  202 07/18 -
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 3 (อายะฮฺ 12-15)  17.7.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ  54.8 mb  220 07/18 มี
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 34 (กิตาบุลอิลมฺ 16,บาบ 37-39)  12.7.18  มุศ็อลลา White Space  62.0 mb  223 07/18 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 2 (อายะฮฺ 8-12)  10.7.18  มุศ็อลลา White Space  56.0 mb  223 07/18 -
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 33 (กิตาบุลอิลมฺ 15,บาบ 36-37)  5.7.18  มุศ็อลลา White Space  85.0 mb  396 07/18 มี
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 1 (อายะฮฺ 1-7)  3.7.18  มุศ็อลลา White Space  71.0 mb  410 07/18 มี
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 32 (กิตาบุลอิลมฺ 14,บาบ 34-35)  26.4.18  มุศ็อลลา White Space  61.0 mb  1,701 04/18 มี
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 31 (กิตาบุลอิลมฺ 13,บาบ 29, 32-33)  12.4.18  มุศ็อลลา White Space  52.0 mb  1,690 04/18 มี
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 30 (กิตาบุลอิลมฺ 12,บาบ 30-31)  5.4.18  มุศ็อลลา White Space  60.6 mb  2,024 04/18 มี
คุฏบะฮฺ : สายเชือกแห่งอิสลาม  30.3.18  มุศ็อลลา White Space  43.0 mb  2,185 04/18 -
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 29 (กิตาบุลอิลมฺ 11,บาบ 27-28)  29.3.18  มุศ็อลลา White Space  101.0 mb  2,012 04/18 มี
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 28 (กิตาบุลอิลมฺ 10,บาบ 25-26)  22.3.18  มุศ็อลลา White Space  67.0 mb  2,431 03/18 มี